150 Eşcinsel Çiftten Oluşan ve Uzun Yıllar Hiç Yenilmeyen Ordu: Theban Band

Antik Yunan kenti Thebes’in 150 eşcinsel çiftten oluşan kutsal askeri birliği, MÖ 4. yüzyılda cesaretleri ve uzunca bir süre yenilmemeleriyle ünlü elit bir askeri oluşum.
150 Eşcinsel Çiftten Oluşan ve Uzun Yıllar Hiç Yenilmeyen Ordu: Theban Band

thebes (thebai) şehrinin kutsal grubu, mö. 4. yüzyılda, efsanevi cesaretleri ve askeri güçleri ile nam salmış, theban ordusunun elit birliklerini oluşturan, 150 çift/sevgili erkekten oluşuyordu.

filozof ve tarihçi plutarkhos'a göre, kutsal grup, olgun erastêslerden ya da daha genç erômenos'lardan seçilen erkeklerden oluşuyordu.

- erastês: genç erkeklerin hayata hazırlanmaları için onlara sponsor olan olgun erkek.
- erômenos: eski yunan'da olgun erkeklerce hayata hazırlanan genç erkek.

Haritada Thebes

thebes'in kutsal grubu'nun en eski kaydı, atinalı logograf dinarchus'un mö. 324 tarihli “against demosthenes” nutkundadır. ancak hikayelerinin tamamı, kendisinden önceki tarihçilerin bugün muhtemelen kayıp olan metinlerinden yararlanan plutarkhos tarafından anlatılmıştır..

plutarkhos, thebes'in kutsal grubu'nun, theban kalesi cadmea'yı işgal eden sparta garnizonu yenildikten kısa bir süre sonra, boeotarch gorgidas tarafından nasıl oluşturduğunu anlatır.

- boeotark: boiotia konfederasyonu'nun baş subaylarının unvanı.


plutarkhos'un ms. ikinci yüzyıldan kalma "paralel yaşamlar" adlı eseri şunları belirtir:

"bize anlatıldığına göre kutsal grup ilk olarak, gorgidas tarafından seçilen ve şehrin bakım sağladığı, eğittiği ve cadmeia'da kamp kuran üç yüz (300) adamdan oluşturuldu. o dönemde citadeller (iç şehir, sur içi) city olarak adlandırılıyordu, bu nedenle de "the city band" (şehir bandosu) olarak anıldılar."

kutsal grup, ilk olarak mö 378'deki boiotian savaşı sırasında konuşlandırıldı, ancak mö. 371'de spartalılara karşı theban sütununun başında savaştıkları leuctra muharebesi'nde efsanevi bir ün kazandılar.

mö. 338'de ikinci philippos ve oğlu büyük iskender komutasındaki makedon ordusunun, atina ve thebes liderliğindeki yunan şehir devletleri ittifakını ezdiği chaeronea savaşı'na kadar da yenilmediler.


plutarkhos'un savaşla ilgili açıklamalarına göre "zaferden sonra, ikinci philippos savaş meydanını incelerken bu üç yüz savaşçının yattığı yerde durdu ve theban band'ın bir âşıklar ve sevgililer topluluğu olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu ve şöyle dedi: "bu adamların utanç verici şeyler yaptığını düşünenler, sefil bir şekilde helak olsunlar."

yunan gezgin pausanias, "description of greece" adlı eserinde, thebaililerin savaşta öldürülen thebailileri anmak için chaeronea yakınlarında bir aslan heykeli diktiklerinden bahseder.

19. yüzyılda, büyük bir aslan heykeli, 254 erkeğin kalıntılarını içeren bir mezar ile birlikte keşfedildi. birçok tarihçi bulunan bu yapının, thebes'in kutsal grubu'nun ebedi istirahatgahı olduğunu iddia etmektedir.


kaynak: heritagedaily, worldhistory, wikipedia