1930'da Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın Katledildiği Menemen'de Neler Yaşandı?

Menemen Olayı ya da diğer adıyla Kubilay Olayı nasıl gerçekleşti?
1930'da Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın Katledildiği Menemen'de Neler Yaşandı?


23 aralık 1930 tarihinde giritli esrarkes mehmet ve 5 arkadaşı menemen'e gelir, mehmet denen kişi burada yeşil bir bayrağın altında mehdiliğini ilan eder ve müslüman olan bu bayrağın altından geçsin der. izmir'den 70 bin kişinin geldiğini ve menemen'i işgal edeceklerini, öğlene kadar bayrağın altından geçen geçer geçmeyen kılıçtan geçer... diye ortalığı galeyana getirirler.


menemen posta müdürü durumu ankara'ya ve alaya bildirir, bunun üzerine 24 yaşında kubilay isimli genç asteğmen komutasındaki bir manga asker bölgeye intikal eder. kubilay süngü tak emri verir ve asilerin elebaşları ile konuşmaya gider, "ne istiyorsunuz" diye sorar, "biz şeriat istiyoruz." derler, kubilay, "peki ben size şeriatı göstereceğim" der ve giritli mehmet'e bir tokat atar. mehmet de elindeki tüfeği ateşler kubilay'ı bacağından vurur. bunun üzerine askerler tüfeklerini doldurur ve mehmet'e uzaktan ateş eder. ancak askerlerin tüfeklerindeki mermiler tatbikat mermisi olduğu için kurusıkıdır ve esrarkeşe bir şey olmaz. 

iyice galeyana gelen çapulcu başı:

- işte, diye bağırır, "ben mehdiyim, bana kurşun işlemiyor." bunu gören halk da galeyana gelir ve giritli esrarkeşi desteklemeye başlarlar. giritli ve arkadaşları yerde sürünerek kaçmaya çalışan kubilay'ı yakalar ve sahte mehdi paslı bıçağı ile kubilay'ın boğazını keser. kesik başı taşıdığı sancağa aşmak ister ancak ip yoktur. karşıdaki bir eskici dükkanından ip isterler ve bu ip ile kesik başı mızrağa bağlarlar.

sonrasında asker makineli tüfekler ile isyanı bastırır sahte mehdi ve arkadaşları öldürülür.

haberler atatürk'e ulaştığı zaman, ata sinirden küplere biner, sahte mehdinin ve arkadaşlarının ayaklanması bir yana halkın da bu çapulculara destek vermesi onu çok kızdırır.

hükümet meydanında bir subayı din adına gırtlayabiliyorlar ve binlerce menemenliden hiç kimse çıkıp karşı koymuyor mu ?


"yunan işgali sırasında bu hainler neredeydi ? namuslarını şereflerini koruyan bir ordunun subayına reva görülen bu mudur ? bu olayı yapanlar kadar destekleyen menemenliler de bu olaydan sorumludur ve cezalarını çekmelidirler." der.

akabinde 150 civarı kişi yargılanır içlerinden 37'sı idama mahkum edilir ve yaşları ufak olanlar dışındakiler halka ibret olsun diye menemen'in ortasında asılır. asılanlar arasında sahte mehdiye ip veren eskici dükkanı olan adam da vardır.


kaynak;

can dundar
golgedekiler