ABD'de Saygın Bir Yeri Olan İslami Kökenli Masonik Örgüt: Shriners

ABD'de açtıkları tam teşekküllü çocuk hastaneleriyle bilinen, Osmanlı'dan birçok alıntısı bulunan, İslami kökenli masonik örgüt Shriners hakkında bilgiler.
ABD'de Saygın Bir Yeri Olan İslami Kökenli Masonik Örgüt: Shriners
Fotoğraf: Aleppo Shriners

shriners örgütünün tam adı ancient arabic order of the nobles of the mystic shrine (mistik türbe soylularının antik arap tarikatı)'dır. paramasonik bir kuruluştur fakat bir mason riti değildir. üyeleri masonlardan seçilir. islam'a yakın bir çizgidedir, örgütün sembolünde hilal başta olmak üzere islami ögeler dikkat çeker.


örgüt chicago'da 1872 yılında walter millard fleming öncülüğünde kurulmuştur. öğretilerinde genelde islam ve tasavvuf ön plandadır. özellikle avrupa bektaşiliği model alınarak bir ritüel oluşturulmuştur. burada, tasavvufi bir akım olan fütüvvet teşkilatıyla duvarcı mason locaları arasında organik bir bağ olduğunun altını çizmek gerekiyor. fleming'in, örgütü kurmadan önce mısır'a bir seyahat gerçekleştirdiği biliniyor. islam ile mısır'da tanışma ihtimali kuvvetli. 2000 yılına kadar kadar sadece iskoç ve york ritinin 33. derecesini alanlar kabul edilse de daha sonra bu kural kaldırılmış, usta mason olma şartıyla her mason örgüte alınmıştır. 


üyeler genelde fes takarlar. üyelerin fesli halde bir resmi için şu sitede yer alan, yukarıdaki fotoğraf bize bir fikir verebilir. new hampshire'deki bu merkez bektash shriners ismini almış. üyeler tasavvufun bektaşi akımını özellikle incelemişlerdir. bir diğer dikkat çekici unsur ise üst yönetim kuruluna divan ismi verilmesi. bunun da osmanlılardan alındığı savunuluyor. 

üye eşleri için ise daughters of the nile ve the ladies' oriental shrine isimli iki paramasonik oluşum daha vardır. üyelerin çoğu hastanelere yardımda bulunurlar. kendi hastanesini kuranlar da hastalara ücretsiz bakım sağlar. sağlık enstitülerinin gelişmesi için bağışta bulunurlar. çoğunlukla abd ve kanada'da bulunan üyelerin toplam sayısının 1 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir.