Akad Mitolojisindeki Aşk ve Savaş Tanrıçası: İştar

Sümer mitolojisindeki İnanna'dan türetilmiş olan İştar hakkında bilinmesi gerekenler.
Akad Mitolojisindeki Aşk ve Savaş Tanrıçası: İştar

sümer mitolojisindeki inanna figürünün akad/babil mitolojisindeki karşıtıdır ishtar (iştar).

ana tanrıça özelliklerinin pek çoğunu taşır. hem bakire hem doğurgan, bereket, savaş ve aşk tanrıçasıdır. aslan ve venüs gezegeniyle sembolize edilir. yunan mitolojisindeki artemis - athena - afrodit figürlerinin üçünü birden karşılar.

ishtar dışında diğer mezopotamya toplumlarınca inanna, astarte veya anunit olarak da bilinir.

ishtar hakkındaki en dikkat çekici öykülerden biri, ishtar'ın ölüler ülkesine olan yolculuğudur: ishtar, ölüler ülkesinde hüküm süren kardeşi ereshkigal'ı ziyaret etmek için yeraltına iner. yeraltının yedi kapısından geçmek için her bir kapıda üzerindeki bir tılsımı/ kıyafeti çıkarır. yedinci kata vardığında tamamen korumasız kalmıştır ve ereshkigal onu öldürerek bir kancaya asar. ishtar'ı bulunduğu yerden her yılın altı ayı yerine birini ölüler ülkesine göndermesi şartıyla

enki kurtarır. ishtar yeryüzüne dönerek altı ay yerini bulacak birini aramaya başlar. şehri kulaba'ya vardığında kocası ve kardeşi olan tammuz'un tahtına oturduğunu görür, sinirlenerek tammuz'u her yılın altı ayı yer altına gönderir. tammuz her sonbahar yeraltına inerken doğa da tammuz ile birlikte ölür, her bahar geri geldiğinde doğa da canlanır.

bu öykü yakın doğu mitolojisinde ve hemen tüm tarım toplumlarında sıklıkla görülen pekçok motifi işler.

- hem bakire hem doğurgan ana tanrıça figürü: meryem ana, athena.
- kardeş / eş dualitesi: isis, osiris.
- bereket sembolü figürün kışın gelmesiyle ölmesi ve her bahar yeniden dirilmesi: persephone, osiris, attis, mithras, adonis, baldur.

ayrıca tanrı tammuz'un adının etimolojik olarak türkçedeki damızlık ve temmuz  kelimelerinin kökenini oluşturduğunu; ishtar'ın diğer ismi olan astarte'nin de aynı şekilde batı dillerine geçen bereket ve doğurganlık ile ilgili pek çok sözcüğe köken olduğunu belirtmekte fayda var. (bkz: easter) (bkz: estrus) (bkz: estrojen)

Anadolu Kültürünün En Önemli Tanrıçası Kibele (Kybele) Kimdir?