Akıcı Şekilde İngilizce Konuşmak İçin Öğrenmeniz Gereken Gizli Kahramanlar: Bağlaçlar

İngilizcedeki bağlaç mevzusunu ve daha sonrası için başlangıç teşkil edebilecek birkaç örneğini paylaşıyoruz.
Akıcı Şekilde İngilizce Konuşmak İçin Öğrenmeniz Gereken Gizli Kahramanlar: Bağlaçlar
iStock

ingilizce'nin beş şartı

1. zaman bilgisi (grammatical tense)
2. koşul cümleleri (conditional sentence)
3. sıfat cümleleri (relative clause)
4. isim cümleleri (noun clause)
5. bağlaçlar (conjunction)

bağlaçlar

ingilizceyi bir noktaya kadar öğrendiniz. tense'leri biliyosunuz, modal'ları biliyosunuz, çok geniş vocabulary'niz var ama akıcı olarak konuşamıyor musunuz? öyleyse bağlaçları (conjunctions) öğrenin ve bunu konuşmanıza yerleştirmeye çalışın. bunu size pek çok ingilizce öğretmeni söylemeyebilir.

maalesef öğrenim süreci boyunca bize öğretilen bağlaçlar and, or, but, for, because, yet, so... bunlardan öteye pek gidemiyor. bağlaçlar ingilizcenin en önemli konularından birisidir. binlerce bağlaç vardır ve bağlaçları bilmeden akıcı konuşabilmeniz mümkün değildir. bir cümle söyler, durur bekler ve diğer cümleyi söylersiniz. ingilizceyi geçtim, kendi anadiliniz olan türkçede bile bağlaçları kullanmadan akıcı konuşabilmeniz mümkün değildir. (son cümlede bile bağlaç vardı (bkz: unless) hatta bile derken bile bağlaç kullandım. (bkz: bile) (bkz: even) hatta da bir bağlaçtır. (bkz: hatta) (bkz: moreover)

and: (ve) paralellik.
but: (ama, fakat, ancak) zıtlık belirtir.
or: (veya, ya da) seçenek sunar.
yet: (halbuki, ancak, yine de, oysa)
so: (bu yüzden) sonuç belirtir.
for: (çünkü, zira)
nor: (ne de) olumsuzluk belirtir.

ingilizce konuşurken çok ihtiyaç duyduğumuz ama bilmediğimiz için cümleyi bitirmek zorunda kaldığımız bağlaçlardan birkaç tanesini yazayım. eminim bunları gördüğünüzde neden öğrenmedim ki diyeceksiniz.

as if: sanki
even if: "...sa bile - olsa bile"
as a result: sonuç olarak
only if:  "yalnızca ....ması durumunda"
unless: "...madıkça -....medikçe"
besides: üstelik
due to: yüzünden "'den dolayı"
otherwise: aksi takdirde
providing: "....ması koşuluyla"

gibi gibi. daha binlercesi vardır. ingilizce öğrenme noktasında tıkandıysanız bağlaçlar konusunu kapsamlı bir şekilde gözden geçirmenizi ve pratiğe aktarmanızı öneririm. bağlaçlara hakim olmadan akıcı konuşmak pek mümkün değildir. adı üstünde bağlaç (bkz: bağlaç) (bkz: bağlamak)

türkçe konuşmaya çalışan yabancılara dikkat edin, birçoğu bağlaçları bilmediği için cümle aralarında takılırlar. ingilizce konuşurken birçoğumuz öyleyiz maalesef.

örnek: because grubu bağlaçlar

- because
- as
- since
- inasmuch as
- insofar as
- seeing (that)
- seeing as
- for
- now (that) (present perfect)
- in that
- on the grounds that
- in view of the fact that
- so ____ that
- such ____ that
so + adj/adv + that
such + adj + noun + that

anlamları -den dolayı/-dığından dolayı/sebebiyle/bakımından olup, bunlardan sonra cümle gelir.

not: in that cümle başında asla kullanılmaz.

İngilizceyi Ana Diliniz Gibi Hızlı Konuşmak İçin Bazı Ufak Tavsiyeler