Antik Roma'da Cinsel Fantezi Objesi Haline Gelen Kadın Dövüşçüler: Gladiatrix

Antik Roma'da Gladiatrix adı verilen kadın gladyatörler de vardı.
Antik Roma'da Cinsel Fantezi Objesi Haline Gelen Kadın Dövüşçüler: Gladiatrix

antik roma’da kadın gladyatörler de bulunurdu. tarihçilerin gladiatrix olarak adlandırdığı dövüşçüler erkek gladyatörler kadar yaygın değillerdi ve romalılar için oldukça egzotik figürlerdi.

gladyatör oyunlarına kadın gladyatörlerin eklenmesi ev sahiplerine artı puan kazandırıyordu. gladiatrix’lerin varlığı, ev sahibinin yüksek varlığınım ve muazzam zenginliğinin kanıtı olarak kabul ediliyordu.

kadın gladyatörler cinsel fantezi onjesiydi, sadece peştamal giyer ve üstsüz dövüşürdü. seyirciler kadın olduklarını açıkça görebiliyorlardı. silah, kalkan ve zırhları ise erkek gladyatörler ile aynıydı. birbirleriyle ve cüceler ile dövüştüler. bazen yaban domuzu ve aslan gibi vahşi hayvanlarla da mücadele ederlerdi.


silah tutan yarı çıplak kadınları izlemek erkeklerin hayal gücünü harekete geçiriyordu (bugün de geçirmez mi zaten?) ve roma erkek nüfusunun cinsel fantezilerinden biri haline gelmişlerdi. antik roma’daki günlük yaşamı düşününce bu şaşırtıcı değildi. kadınlar baştan aşağı örtünmek zorundaydı, silah kullanımı ise sadece erkeklere özel bir durumdu.

roma toplumunda kadınlar ikinci sınıf vatandaşlardı, kaderleri erkekler tarafından kontrol ediliyordu. kiminle evleneceklerine erkekler karar veriyor, mülklerini erkekler yönetiyor ve mahkemelerde onlar adına erkekler konuşuyordu. dövüş sadece erkeklere mahsus olduğundan silahlara dokunmaları yasaktı.

üst sınıftan bazı özgür ruhlu kadınlar bu tür sosyal normlara itiraz ettiler. roma ataerkilliğine karşı çıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. bu yüzden bazıları gladiatrix oldular. ancak kadın gladyatörlerin çoğu köleydi.


kadın gladyatörlerin en ünlü performansları

imparator nero (54-68), ms 66'da kendisini ziyaret eden ermenistan kralı i. tiridates 'i etkilemek için etiyopyalı kadınların birbirleriyle savaştığı gladyatör oyunları düzenledi.

birkaç yıl sonra, imparator titus flavius vespasianus (79-81) kolezyum'un büyük açılışına kadın gladyatörler arasındaki düelloları ekledi. kadın gladyatörlerden biri bir aslanı bile öldürdü. bu, oyunların ev sahibi olan titus’u iyi yansıtan etkileyici bir başarıydı.

imparator domitianus (91-96) zamanında, gladyatör oyunları kadın gladyatörler arasındaki dövüşleri de içeriyordu. roma propagandası bu gladyatörleri "amazonlular" olarak pazarladı.

romalı tarihçiler daha çok erkeklere odaklandıkları için kadın gladyatörlerin varlığına dair kanıtlar oldukça azdır. ancak roma edebiyatında kadın gladyatörlerin adları geçmektedir. bunun dışında gladyatörlerin iki görsel tasviri günümüze kadar gelebilmiştir.


arkeologlar, türkiye’de, halikarnas’ta (bugünkü bodrum) yukarıdaki kabartmayı buldular. bu iki kadın savaşçı amazonia ve achillea sahne adı altında savaştılar. düello, amazon kraliçesi penthesilea ile yunan kahramanı, yarı tanrı akhilleus (achilles/aşil) arasındaki mücadelenin yeniden canlandırılmasıydı ve berabere bitti.


yukarıdaki bronz heykel, günümüzde var olan kadın gladyatörlerin ikinci görsel kanıtıdır. heykel ms 1. yüzyıldan kalmadır. sadece peştemal ve diz bandajı giyen yarı çıplak bir kadını tasvir eder. elinde traklar (thracians) adı verilen bir gladyatör sınıfından kullanılan bir sica (hançer) bulunmaktadır.

gladiatrix’ler, günümüz karma dövüş sanatları kadın savaşçılarının roma versiyonuydular. egzotik ve seksiydiler. roma kadınlarından beklenilen tam tersiydiler, skandallardı. varlıkları, kadınların itaatkâr eşler ve hizmetçiler olması gibi roma toplumunun en önemli normlarından bazılarını kışkırtıyordu.

kaynak: history of yesterday