Antik Yunan'da Oldukça Normal Karşılanan Bir Eylem: Mastürbasyon

Antik Yunan döneminde mastürbasyon, cinsel hayal kırıklıklarına karşı kullanışlı bir emniyet valfi olarak kabul ediliyormuş.
Antik Yunan'da Oldukça Normal Karşılanan Bir Eylem: Mastürbasyon

antik yunan'da mastürbasyon; oldukça normal ve sağlıklı bir eylem, cinsel hayal kırıklıklarına karşı kullanışlı bir emniyet valfi olarak kabul ediliyordu. literatürde çok az yer almasının sebebi; yaygın olarak uygulanması ve üzerinde durulmayacak kadar sıradan kabul edilmesidir. bununla birlikte, kamuya açık alanda sadece kölelerin, delilerin ve sosyal statüsü düşük kişilerin uyguladığı bir eylemdi.

soylular için tam anlamıyla vakit ve sperm ziyanıydı; zira bir yunan erkeğinin oikos'u, yani aileyi genişletmek başlıca kültürel sorumluluğuydu. spermlerin mastürbasyon ile ziyan edilmesi kabul edilemezdi.

antik yunanistan'da mastürbasyon için kullanılan terim anaphlao'ydu. bu terim aristophanes'in lysistrata adlı eserinde spartalıları aşağılayıcı bir şekilde tanımlamak için "otuzbirci" (wanker) anlamında kullanılmıştır.

"tuhaf" yunan filozofu diyojen halk arasında rutin olarak mastürbasyon yapmış ve kendini "keşke karnımı okşayarak açlığımı gidermek de bu kadar kolay olsaydı" diyerek savunmuştur.


diyojen sadece halka açık yerlerde mastürbasyon yaptığı için değil, aynı zamanda agora'da (kent merkezi) yemek yediği için de kınanmıştır. bu, 'belki' halka açık yerde mastürbasyon yapmanın halka açık yerde yemek yemek kadar büyük bir suç olarak görülmediğini gösterebilir.

diğer eski uygarlıklarda da mastürbasyon normal olduğu gibi bazen kutsallaştırıldığı da görülmüştür.

örneğin: malta'da mö 4. milenyuma ait bir kil heykel, mastürbasyon yapan bir kadını tasvir etmektedir. eski sümer'de tek başına ya da bir partner eşliğinde yapılan mastürbasyonun cinsel gücü artırdığına inanılıyordu.

antik mısır'da erkek mastürbasyonu bir tanrı tarafından gerçekleştirildiğinde yaratıcı ya da büyülü bir eylem olarak kabul edilirdi. atum'un evreni mastürbasyon yaparak yarattığı söylenir ve nil nehri'nin gelgitleri onun boşalma sıklığına bağlanırdı. mısır firavunlarının nil nehri'nde mastürbasyon yapmaları bir tören olarak gerekli görülürdü.

kaynak: history extra