Askerlikte Sancak Çalan Askere Erken Tezkere mi Verilir?

Sancak çalan askerin bunu Genelkurmay'a götürdüğü taktirde erkenden tezkere aldığı konusu askerlikle ilgili en bilinen şehir efsanelerinden biridir.
Askerlikte Sancak Çalan Askere Erken Tezkere mi Verilir?

sancak çalan askere erken tezkere verildiği, terhis edildiği konusu bir şehir efsanesinden ibaret. alay sancağını çalan kişi; türk silahlı kuvvetlerinin onur, şeref ve haysiyetini zedelemeye alenen teşebbüs ve bağlı olduğu birliğe doğrudan ihanet girişimi sebebiyle ağır ceza hukuku üzerinden infaz edilir. evet, sancağı çalan kişinin türk silahlı kuvvetleri ile bağı kesilir ancak kendisi soluğu cezaevinde alır.

sancak, türk askeri için önemli bir değerdir. bakınız; 57. alay sancağının bugün avustralya'da bir müzede olduğu iddia edilmektedir. bu alay ki kahramanlığı ile son erine kadar şehit olmuş bir ordudur. öyle ki tsk bünyesinde bir daha 57. alay ismi hiçbir birliğe verilmemiştir. alay sancağı yıllardır aramakta olup, henüz bir mutlak sonucun elde edilememesi ise üzücü olduğu kadar utanç vericidir. rivayete göre anzak askerleri tarafından götürülmüştür.

sancak konusu, iç hizmet kanunu madde 88/ h, ı'de şöyle yer alır

sancak, silâhlı kuvvetlerin onur timsalidir. kuruluşunda alay teşkilatı (hudut alayları hariç) bulunmayan her tugay ile her alaya (deniz ve havada eşidi birliklere) bir sancak verilir. sancak cumhurbaşkanından başka kimseye tazim (saygı göstermek, ululamak) yapmaz.

muharebede sancağın alacağı yaralar, alay (deniz ve havada eşidi birlik) için daimî bir onur
nişanesidir. sancaktar sancağın bir sicil defterini tutarak mühim vakaları kaydeder. sancaktarın vurulması halinde yerine derhal bir münasibi geçirilmeli ve sancak hiç bir suretle sancaktarsız bırakılmamalıdır.

muharebede her türlü korunmak ümidi kesilerek sancağın düşman eline geçmesi muhakkak
görüldüğü zaman kumandan sancağı imha eder. bunun icap ettireceği tedbir evvelden alınmış olmalıdır.