Asterix'e İlham Kaynağı Olan ve Sezar'a Karşı Savaşan Galyalı General: Vercingetorix

Vercingetorix ('verkingetoriks' diye okunuyor), kendisinin tipine bile baktığınız zaman Asterix'i görebileceğiniz biri. Asterix direkt olarak Vercingetorix olmasa bile Galyalı generalin hem o dönemi, hem de çizgi romanı temsil ettiğini söyleyebiliriz.
Asterix'e İlham Kaynağı Olan ve Sezar'a Karşı Savaşan Galyalı General: Vercingetorix

kimdir?

vercingetorix... roma imparatorluğu'na karşı büyük bir ayaklanma başlatmış galli lider (m.ö. 52). julius caesar'la yaptığı çetin savaşları tabii ki caesar kazanmıştır ve m.ö 46'da vercingetorix'i hapsetmiş, daha sonra da ölüme mahkum etmiştir.

savaş kabiliyeti

vercingetorix... bir ordu için özellikle de düşman topraklarında sefer halinde olan bir ordu için ikmal ve erzak kaynaklarının ne derece hayati olduğunu napoleon döneminden yüzyıllar önce kavramayı başarmış galyalı komutan ve kabile lideri.

julius caesar'ın galya topraklarını hedef aldığı işgal hareketi sırasında roma ordusunun ikmal kaynaklarını sefer bölgelerinden sağladığını fark etmiş ve akabinde roma lejyonlarının faydalanabileceği tahıl ve erzak depolarını yakarak düşmanın açlık riskiyle burun buruna gelmesini başarabilmiştir. caesar'ın askeri kabiliyeti karşısında sonuç getirmese de, vercingetorix'in roma ordusuna karşı galya direniş komutanıyken gerçekleştirdiği bu hamle scorched earth ya da yanmış toprak politikası olarak bilinen manevranın ilk kapsamlı örneklerindendi.

roma tarihi ile ilgilenenler vercingetorix üzerinde çok durmaz

oysa getorix tüm kelt kabilelerini tek kılıç altında toplayabilmiş, roma'nın hannibal saldırılarını durdurabilmek amacı ile benimsedikleri her şeyi yak ve düşman ordularının ikmalini akamete uğrat stratejisini tüm galya topraklarında ki savaş beylerine benimsetmeyi başarmış önemli bir generaldir.

alesia savunmasında kendisini yenilgiye uğratan roma ordusunu hafife alması kesinlikle değildir. ilk gençlik yıllarında roma ordularında lejyoner olarak görev yapmış, ilk elden ordunun neler yapabileceğini deneyimlemiştir. fakat jül sezar'ın imkansızı isteyen cüretini ve cesaretini imkansızlık derecesinde hafife alması sonunu getirmiştir. galya topraklarının fethini tamamlayan, hatta bir yüz yıl geçmeden tüm galya toplumunun roma yaşam tarzını romalılardan daha fazla benimsemesine neden olacak olan getorix teslimiyetinde, sezar'ın hakkı sezar'a verilmelidir.

roma ordusunun alesia önlerinde kurduğu hendeğin bir benzerinin çok kısa bir sürede ikincisinin dışarıdan gelebilecek saldırılar için kurulması, hendekler arasında dönem teknolojisi olarak bakılabilecek dikine çok yönlü çivilerin tüm alana dağıtılması dolayısıyla kuşatmayı yarabilecek hızlı bir süvari çıkarmasını imkansız hale getirmiş, bir dönem roma ordularının beslenememesi için güdülen her şeyi yak, yok et stratejisi tersine işlemeye başlamıştır...

tecumseh ile benzerliği

amerikan yerlilerinin efsanevi lideri tecumseh ile aynı kaderi paylaşmış galya kabilelerini birleştirmeye çalışan günümüz fransa'sının olduğu yerde yaşamış kelt lideri. tarihin cilvesi işte, hem amerika hem de roma böl ve yoket politikası izlerken bu iki insan bu bölünmeye karşı çıkmaya çalışır ama başarılı olamazlar.

tecumseh vercingetorix gibi yakalanmaz gerçi, ingilizlerin desteğini alarak 1813'te olan thames savaşının başlarında öldürülür. ancak ikisi de hayatlarında görmedikleri şana, şöhrete ölümlerinden sonra kavuşurlar.

kaynak: dan carlin - hardcore history

Arvernilerin başkanı Vercingétorix, Romalı komutan Julius Caesara teslim oluyor.
Bu sahne Asterix: Asterix and the Chieftan’s Shield'ta (cilt 11) mizahi şekilde şöyle işlenmişti. 

son söz

vercingetorix, büyük bir savaşçı olmanın iki gerekliliğini de yerine getirmiştir.

"düşmanının karşısında ya cesur ol, ya da ona diz çök" demiş atalar. vercingetorix, arvernlilerin mağlup olduğu alesia'da kahramanca çarpışmasına rağmen esir düşmüş ve silahlarını galip roma imparatorunun ayaklarının dibine bırakmıştır.

bükemediği bileği öpmüştür.

bonus: hakkında muhteşem bir historia animasyonu mevcut

sezar karşısındaki savaş taktikleri, zamanlaması, doğru hamleleri ve hataları teker teker inceleniyor. hikayesinin derinliklerine inince sezar'ın ne kadar acımasız ve büyük bir askeri deha olduğunu anlıyor insan. anlı-şanlı savaşçı.

Vercingétorix heykeli

Place de Jaude, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Fransa.