Atatürk'ün Vefatının 11 Kasımda Çıkan Yabancı Gazetelerdeki Yansımaları

10 Kasım 1938'de Atatürk aramızdan ayrıldığında Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok yeri de yankılandı.
Atatürk'ün Vefatının 11 Kasımda Çıkan Yabancı Gazetelerdeki Yansımaları


ingiltere 

london times: “o’nun idaresi altında türkiye, avrupa’nın kıymetli bir üyesi oldu.” daily telegraph: “atatürk’ün inkılapları neslimizin fevkalade olayıdır.” 

daily express: “atatürk, türkiye’yi hesaba katılması icap eden, kuvvetli bir memleket haline getirdi.”

romanya

universal: “atatürk, zamanımızın en büyük devlet adamlarından biridir.” 

timpul: “romanya, önünde hürmetle ve teveccühkar bir teessürle eğildiği bir dost kaybetmiştir.” 

romanya gazetesi: “büyük saygı hisleriyle atatürk’ün hatırasını anıyoruz.”


yunanistan

katemerini: “her memleket, milleti zafer, vefa ve saadet yolunda ilerleten büyük adamlarına anıtlar dikecektir.” 

elefteron vima: “o’nun adı dünya tarihinin kahramaları arasında, silinmez bir şekilde kalacaktır. zira şahsiyeti kendi memleketinin hudutlarını aşmıştır.” 

messager di athens: “çok, pek çok devrimler görüldü. fakat hiçbiri atatürk’ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapamadı.” 

akropolis: “kılıcının şecaati, atatürk’ün tek fazileti, tek şan ve şerefi değildir. o’nun barış zamanında yaptıkları, iradesinin kuvvetini ve fikirlerinin parlaklığını daha ziyade ispat etmiştir.”

rusya

izvestia: “ismi yeni türkiye’nin bütün milli kurtuluş hareketine bağlı olan kemal atatürk’ün ölümü, türk milleti için büyük bir kayıptır. türkiye’nin bütün samimi dostları ile yüksek adamın ve devrimizin dikkat çekici şahsiyetinin ölümünden, derin bir surette elem duymaktayız.”


çekoslovakya 

çekoslovakya: “atatürk’ün şahsında, yeni türkiye’ye ruh veren bir adam kaybolmuştur. bu derece yüksek yaradılışta bir adama sahip oluklarından dolayı gıpta ediyoruz.” 

polonya 

polska zbrozna: “atatürk, zaferleriyle milletinin hayatında bugünkü yeni merhaleye yol açmıştır.”


fransa 

jour eche de paris: “atatürk, hür ve müstakil bir türkiye bırakıyor.” 

excelsoir: “atatürk çok büyük bir şahsiyet, çok büyük bir komutan, politik bir dehadır.” 

figaro: “atatürk, zaferlerinden tevazuyla bahsediyor, her şeyi çok derin görüyordu.” ordre: “kemal atatürk, türk devrimlerinin dehasıydı.” 

bulgaristan

zora: “kemal atatürk, açık kıvılcımlı gözlerini hayata kapadı. politik sahneden tükenmez bir enerji, kuvvetli bir sima çekiliyor.”


arnavutluk 

dirita: “atatürk’ü, yeni türkiye’nin kuruluşu yolunda katettiği şerefli merhaleleri ile anıyoruz.” 

stipi: “atatürk, eski türkiye’den modern bir devlet çıkarmıştır.”

macaristan 

uj magyar: “modern devlet adamları arasında yeni türkiye’nin şefi, yüksek bir mevki işgal etmektedir.” 

pesti naplo: “bütün kainat büyük bir yasa katılıyor.”

almanya 

fulkise becbahter: “atatürk, azimli bir hareketle milletini tahammül edilmez bir akıbetten kurtaran ve bütün dünyanın hayran kaldığı bir kalkınma yapan ilk devlet başkanı olmuştur.”

italya 

gazeta del pololo: “atatürk’ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetmiştir. “
finlandiya 

svenska presse: “atatürk, eserlerinin büyüklüğü bakımından dünyada çok önemli bir mevki işgal etmektedir.”

yugoslavya 

vrene: “atatürk, bir defa cisminin toprağa düşeceğini, fakat cumhuriyetin ebedi olduğunu söylemiştir. yugoslavya hükümeti, bu sözlerindeki hakikate inanmaktadır. “

(kaynak: 2007 anadolu ajansı ve 2007 ntv arşivi)

Atatürk'ün Naaşının 15 Yıl Boyunca Bozulmamasını Sağlayan İşlem: Tahnitleme