Avrupa Birliği'nden Ayrılan İlk Ülkenin İngiltere Değil, Cezayir Olması

Bildiğimiz adıyla 1993'te kurulan AB'nin önceki versiyonu Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu ve üyelerinden biri de Cezayir'di. Nasıl mı?
Avrupa Birliği'nden Ayrılan İlk Ülkenin İngiltere Değil, Cezayir Olması

avrupa birliğinden ayrılan ilk ülke ingiltere değil cezayir'di. cezayir 1962'ye kadar resmi olarak ve 1976'ya kadar gayri resmi olarak avrupa topluluğu'nun (avrupa birliği'nin selefi) bir üyesiydi.

1957'de avrupa birliğini kuran roma antlaşması imzalanmıştı

bu antlaşmanın 227. maddesine göre:

"cezayir ve fransız denizaşırı departmanları ile ilgili olarak, bu antlaşmanın aşağıdakilerle ilgili genel ve özel hükümleri:

- malların serbest dolaşımı
- tarım, madde 40(4) hariç
- hizmetlerin serbestleştirilmesi
- rekabet kuralları
- 108, 109 ve 226. maddelerde öngörülen koruyucu tedbirler bu antlaşma yürürlüğe girer girmez uygulanacaktır."

böylece cezayir resmen antlaşmaya ve birliğe dahil edildi. çünkü o zamanlar fransa'nın ayrılmaz bir parçası olarak görülüyordu ve fransızlar dahil edilmesini istediler.

cezayir 1962'de bağımsızlık savaşı'ndan sonra bağımsızlığa kavuştu. bu ayrılığa rağmen, yeni ülke olarak ab içinde kalmaya devam etti. ta ki 1976'da resmi bir anlaşmayla avrupa birliğinden çıkarılmasına kadar.

bu ayrılık gerçekleşene kadar cezayir, avrupa topluluklarının çeşitli süreçlerinde yer almıştır.