Balkondan Yüzde Yetmişi Sarkan Halı Nasıl Oluyor da Düşmüyor?

Oldukça Türklere mahsus bir olay olan balkondan halı silkelemenin başka bir boyutu olarak balkondan sarkan halı. Peki nasıl oluyor da bu halılar düşmüyor diye sorgulayan varsa Sözlük yazarı "mad h", bilimsel bir biçimde açıklamaya çalışmış.
Balkondan Yüzde Yetmişi Sarkan Halı Nasıl Oluyor da Düşmüyor?


analitik değerler olmadan net bir sonuç bulmak mümkün değildir.

durumu özetlersek;

halının %70'i aşağıya sarkıyor ve halı düşmüyorsa;

aşağıya doğru etki eden kuvvetler: yer çekimi ivmesi x ( halının kütlesi x 0.7 ) = ( halının ağırlığı x 0.7 )

ters yöne etki eden kuvvetler: sürtünme kuvveti + ?

burada halının kalan %30 unun temas eden kısmının yüzey alanı büyük, yüzey gerilimi yüksek, çok girintili çıkıntılı ve temas ettiği yüzeyi iyice tutan bir biçime sahipse; sandalye olmadan gerekli kuvveti karşılayabilir. ya da yeterince tutucu değilse, üzerine sandalye konulmuş da olabilir.

yani iki durumda olabilir diye düşünüyorum.

Üniversite Tercihi Yapacakların Geleceğini Şekillendirecek Altın Değerinde Tavsiyeler