Bilimsel Makaleler ve Tezlerde Sıkça Karşılaşılan Sıfır Hipotezi (Null Hypothesis) Nedir?

Sıfır hipotezi, bir diğer deyişle null hypothesis nedir, ne işe yarar, işlevi nedir? Bunları öğrenelim.
Bilimsel Makaleler ve Tezlerde Sıkça Karşılaşılan Sıfır Hipotezi (Null Hypothesis) Nedir?
iStock

sıfır hipotezi araştırmacının, araştırmada beklediği sonucun tam aksini yani alternatif hipotezin tam tersini işaret eden hipotezdir. daha açık bir deyişle: teorinin söylediği şeyin tam tersi null hypothesis olarak ho değerini alır. hemen altına da göğsümüzü gere gere alternative hypothesis'i, yani teorinin ve doğal olarak bizim desteklediğimiz ilişikiyi h1 hipotezi olarak yazarız.

null hypothesis her zaman eşitlik halinde verilir. alternatif hipotez gibi büyüktür, küçüktür işaretleri kullanılmaz. şu ana kadar ki istatistik bilgimle araştırmacanın "ne olur reddolsun. bir aksilik çıkmasın." diye dualar eşliğinde kurduğu hipotez olarak tanımlayabiliriz.

bir örnek verecek olursak

y= c + a.x + u

y= kişinin 1 ayda aldığı duş sayısı

c= intercept (sabit)

a= x'in katsayısı

x= kişinin ayda kaç kez seks yaptığı

u= hata terimi.

şimdi efendim böyle bir model incelenildiğinde teoriye bakacak olursak düş almanın insanın cinsel isteğini arttırdığı, "düş alayım mis gibi kokayım, partnerimi zevkten zevke uçurayım" gibisinden düşünceler... kısaca birçok etmenin seks potansiyelini arttırdığını gösteriyor. dolayısıyla kuracağımız hipotez.

(null) h0: a=0 (duşun seks üzerinde bir etkisi yok)

(alternative) h1: a>0 (duşun seks üzerinde pozitif bir etkisi var)

hipotezler kurulduktan sonra veriler işlenir, dokunur ve katsayı elde edilir. ardından bu değerin anlamlı olup olmadığına bakmak için t değerlerine bakılır. sonuç olarak kritik t değeri, tablodan bulunan t değerinden daha büyükse (bu hipotez çift taraflı olsaydı, mutlak değer olarak) davullar, zurnalar eşliğinde h0 reddedilecek ve bu hipotezin sonucundan mütevellit gaza gelinip banyoya girilecektir. fakat söyleyeyim, yalnızsanız hipotez testi bile fayda etmiyor ben denedim. null hypothesis bir türlü reddedilmiyor.

Dünya'nın Aslında Canlı Bir Organizma Olduğunu Savunan Hipotez: Gaia