Bir Dönem Hollywood'da Cinsellik ve Şiddetin Alabildiğine Özgürleştiği Dönem: Pre-Code

1930'lu yıllarda Hollywood'da esip gürleyen Pre-Code, cinsellik ve suçun öylesine ön plana çıkarıldığı bir dönem olmuş ki Hays Yasası olarak bilinen katı kuralların olduğu bir başka dönemi açmış.
Bir Dönem Hollywood'da Cinsellik ve Şiddetin Alabildiğine Özgürleştiği Dönem: Pre-Code
Safe in Hell


1929'da sesli filmlerin yaygınlaşmasının akabinde, 1930 ila yasanın gelişine tekabül eden 1934 yılları arasındaki 5 yıllık dilimde çekilmiş birçok filmde, özellikle cinsellik dozunun şaşırtıcı biçimde yüksek bir erotizmle perdede yer bulduğu görülebilir. dr. jekyll and mr. hyde'den tarzan and his mate'ye, the sign of the cross'tan the barbarian'a, hell's angels'ten safe in hell'e, bird of paradise'den search for beauty'e, baby face'den call her savage'ye; barbara stanwyck, clara bow, myrna loy, jean harlow, claudette colbert, dolores del rio gibi yıldızlar en kışkırtıcı suretleriyle perdede arz-ı endam eder. scarface, i am a fugitive from a chain gang gibi suç filmleri hays yasası'nın bir an önce kabulünü tetikler.

 Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Hell's Angels
 Call Her Savage

sessiz dönemde de erken dönem film noir örnekleriyle bunların öncüleri görülür fakat sese geçişle beraber amerikan film endüstrisinin yüksek bir verimle ardı ardına çektiği bu filmler daha geniş kitleye ulaşır ve gelen sansür yasasıyla beraber avrupa sinemasıyla aradaki son göbek bağı kopar, amerikan sineması kendine yeni bir yol haritası çizmeye koyulur. şiddet ve cinsellik bu sinemadan daha sonra eksik olmayacaktır fakat o dönem ruhunu erken dönemde karartan yapımcılar cehaletin ve her türlü sınırlamanın yaratıcılığı öldürdüğü ve ancak 60'ların yeni ingiliz sinemasını takiben 70'lerde "yeni hollywood" akımı atılımıyla bir 30-40 seneye sermaye yaratacakları ticari bir sinemanın temellerini attılar. 70'lerin sinemacılarının miadını doldurduğu bu on yılda amerikan sinemasının nasıl bir boşluğa düştüğü aslında apaçıktır, neden aramaya da lüzum yoktur; 40 yıl öncesinde yaratılan yedek sermaye, coppolalar, bogdanovichler, scorseseler, altmanlar, peckinpahlar, spielbergler, allenler, depalmalar ve schrader gibi senaristler ile birlikte, tükenmiştir.

meraklısına alakalı linkler:

http://www.bfi.org.uk/…eep-focus/pre-code-hollywood

http://en.wikipedia.org/wiki/pre-code_hollywood

http://en.wikipedia.org/wiki/new_hollywood

http://pre-code.com/

Deniz Kabuklarıyla Başlayan Paranın Evrimi Neden Durdurulamaz?