Birçok Kültürde Uğur Getirdiğine İnanılan Baca Temizleyiciler

Çok eski zamanlardan beri baca temizleyicisine dokunmanın, onunla tokalaşmanın, evlenilen günde baca temizleyicisi görmenin dahi uğur ve bereket getirdiğine inanılır.
Birçok Kültürde Uğur Getirdiğine İnanılan Baca Temizleyiciler

eski çağlardan beri baca temizleyicisine dokunmanın, onunla tokalaşmanın, düğün konukları arasında baca temizleyici bulunmasının, hatta evlenilen günde baca temizleyicisi görmenin dahi uğur ve bereket getirdiğine inanılır. bu inanış eski çağlara dayanır ve hakkında birçok rivayet vardır. 

en yaygın olan açıklama, baca temizleyicilerinin “ocağın tütmesini” sağladığı, ayrıca yanıcı kurumu bertaraf ettiği için yangından koruduğu, böylelikle eve bereket ve uğur getirdiği yönündedir. 


başka bir rivayete göre, 1066 yılında britanya kralı william’ın at arabası kontrolden çıkar. bir baca temizleyicisi kralı araçtan çekerek kurtarır. william bu olaydan sonra baca temizleyicilerinin uğurlu olduğunu ilan eder.

hikayenin başka bir versiyonuna göre, 18. yüzyılda bu defa saldırgan bir köpek kral georg’un atlarını ürkütür. yine bir baca temizleyicisi yetişir, arabanın takla atmasını engelleyerek kralın hayatını kurtarır. ve kral bundan böyle tüm baca temizleyicilerinin saygı görmesini ve uğurlu sayılmasını talep eder.

söylenceye göre, bu olaydan sonra kızını evlendiren bir adam “krala uğur getiren kişi benim kızıma da uğur getirir” diye düşünerek düğüne bir baca temizleyici getirir ve böylece bir geleneği başlatır.


ingiltere’de halen düğün konukları arasında bir baca temizleyici bulunmasının uğur getirdiğine inanılır. törende baca temizleyicinin gelini yanaklarından öpmesi ve damadın elini sıkması adettendir.

bazı kaynaklara göre kraliçe elizabeth’in düğün törenine de bir baca temizleyici katılmıştır.

bazı ülkelerde düğün törenlerine baca temizleyici çağrılması giderek popüler hale gelmektedir. bu da baca temizleyicilerine ek gelir kaynağı teşkil eder.

kaynak 1kaynak 2kaynak 3kaynak 4