Bitkilerin de Duyguları Olduğunu Kanıtlayan Deney: Backster Etkisi

Cleve Backster, 1960’lı yıllarda yaptığı araştırmalarla bitkilerin çevresel değişimlere ve hatta insan duygularına tepki verebildiğini iddia etti. Bu keşif, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve bitkilerle olan ilişkimizi sorgulamamıza neden oldu.
Bitkilerin de Duyguları Olduğunu Kanıtlayan Deney: Backster Etkisi

parapsikolojide bitkisel algılamayı ya da bitkilerdeki psişik algılamayı ifade eden bir terimdir backster etkisi. bu alanda ilk incelemeleri gerçekleştiren ve bitkilerin de belli ölçülerde paranormal bir duyarlılığa sahip olduğu varsayımını ilk ortaya atan cleve backster’a ithafen bitkisel duyarlılık tepkileri onun adıyla adlandırılmıştır.

ayrıca bu backster abimiz yalan makinasının mucididir. ilk olarak bitkiler üzerinde denemiştir.

backster abimizin yalan makinesinin elektrotlarını bitkilere bağlayarak yaptığı ilk deneylerde, makinenin ibresinin insanların heyecan halleri sırasında çizdiği çizgilere benzer çizgiler çizdiğini saptamıştır.

örneğin, bir tehdit veya yaşamsal bir tehlike karşısındaki insan ve bitkinin heyecan halleri esnasında ibre aynı zikzakları çizmekteydi. ayrıca bir bitki, önceden bir yaprağını kesmiş olan insan tekrar kendisine yaklaştığında ibre yine bu zikzakları çizmekteydi; yani bitki o kişinin kendisine yaklaşmakta olduğunu hem hissedebiliyordu, hem de o kişiyi unutmamış olduğunu gösteren bir belleğe sahip olduğunu gösteriyordu.

backster’in "hücresel düzeyde ilkel algılama" olarak sözünü ettiği bitkisel duyarlılık günümüzde backster etkisi ve bitkisel psişizm adları altında incelenmektedir.

bitkilerin dış faktörlere karşı vermiş olduğu tepkiler sonucunda bu deneyler görkemli bir bilimsel araştırma yapılmasına neden olmuştur.

çalışmalar sonucunda;

- bitkilere ait bir algılama vardır.
- bitkilere bir kontrol aleti bağlanarak, onların heyecanlarımıza, düşüncelerimize gösterdikleri tepkileri öğrenebiliriz.
- bitkiler sevgi, ilgi, şefkat dalgalarını algılayabildikleri gibi nefret, kin, düşmanlık dalgalarını da algılayabilirler.
- bitkiler çeşitli enerjiler yayınlarlar; duyarlı bir sinir sistemleri olup, konuya göre değişen heyecansal bir yaşamları vardır. 

gibi sonuçlara erişilmiştir.

bu çalışmalar ilk başlarda heyecan uyanmasına neden olmuş ve ilk sonuçlarını journal of parapsychology'nin 1968 kış sayısında yayımlanmıştır.

1969 yılında ise medical world news dergisi 21 mart tarihli sayısında cleve backster'in çalışmalarının tümüyle bilimsel olduğunu bildirmiştir.