Büyüklüğü 8'den Büyük Depremleri Ölçmekte Kullanılan Yöntem: Moment Magnitüd Ölçeği

Büyüklüğü 8'den büyük depremler alıştığımız üzere richter ölçeğiyle ölçülmüyor.
Büyüklüğü 8'den Büyük Depremleri Ölçmekte Kullanılan Yöntem: Moment Magnitüd Ölçeği


büyük ölçekli depremlerin ölçüm metodu ufkunuzu açabilir

moment magnitüd ölçeği, depremler esnasında ortaya çıkan enerjiyi ölçmeye yarayan bir sistem. bu ölçek 1979 yılında thomas c. hanks ve hiroo kanamori tarafından yaratılmış ve büyük ölçekli depremlerin (8'den büyük) ölçümünde richter ölçeğinin yerini almıştır.

moment magnitüd ölçeğinin önemli bir avantajı, diğer ölçeklerde olduğu gibi üst limitte satürasyona (doyuma) uğramamasıdır. bu durum, belirli bir değeri geçen büyük ölçekli depremlerin, aşağı yukarı aynı magnitüde sahip olamayacağı anlamına gelir. bu nedenle moment magnitüd ölçeği, özellikle büyük depremleri ölçmekte kullanılan en yaygın sistemdir. usgs (united states geological survey) bu sistemi 3,5 değerinden düşük depremleri ölçmekte kullanmaz.

moment magnitüdü (mw), boyutsuz bir rakam olup şöyle izah edilir:

moment magnitüd formülü

yukarıdaki formüldeki sabitler, moment magnitüdünün, yerel magnitüd ölçeği (richter), ml gibi diğer ölçeklerle kabaca yakın değerler vermesi için seçilmiştir.

moment magnitüd sembolündeki (mw) "w" harfi yapılan iş (work) anlamına gelir. formüldeki m0 sismik momenttir ve referans moment olarak newton metre (n.m) kullanılır.

logaritmik bir ölçek olan moment magnitüd ölçeğindeki 1 birim artışı, ortaya çıkan enerjinin 10^1,5 = 31,6 kat artışına eşittir. aynı şekilde 2 birim artışı, ortaya çıkan enerjinin 10^3 = 1000 kat artması demektir.

kaynak 1 / kaynak 2