Çocuk Yaşta Tahta Oturmuş Hükümdarlar

Tarihte çeşitli sebeplerle tahta mecburen geçmek zorunda kalan veya kendisi çıkan çocuk yaşta hükümdarlar olmuştur. Üstelik, içlerinden bazıları çocuk yaşlarına rağmen tarihin akışını değiştirmişlerdir.

1. christina - 6 yaşında

1632 ve 1654 yılları arasında hüküm süren isveç kraliçesi. 6 haziran 1654'de tahttan indirildi ve yerine kuzeni x. karl gustav kral oldu. christina, isveç'i terk etti ve papalık devleti'ne roma'ya yerleşti. burada dinini değiştirdi ve katolik oldu. 19 nisan 1689'da roma'da öldü ve aziz petrus bazilikası'na defnedildi.

2. edward vi - 9 yaşında

1547 – 1553 yılları arasındaki ingiltere ve irlanda kralı. tudor hanedanı'ndan ülkeyi yöneten 3. kişidir ve ülkenin protestan kurallara göre doğan ilk hükümdarıdır. 28 ocak 1547'de 9 yaşındayken ülkenin başına geçmiştir. 1553 yılında verem sebebiyle 15 yaşında vefat etmiştir.

3. tutankamon - 9 yaşında

mö 1332 - mö 1323 yılları arasında hüküm sürmüş, mısır firavunu. 18 yaşında vefat etmiştir.

4. dördüncü mehmed - 6 yaşında

iv. mehmed, avcı mehmed adıyla da anılır. babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648'de 6 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu. ava düşkünlüğünden dolayı avcı lakabıyla anılmıştır. 39 yıllık saltanatıyla ı. süleyman'dan sonra en uzun süre hükümdarlık yapan osmanlı padişahıdır.

5. ahmed şah kaçar - 11 yaşında

babası muhammed ali şah'ın sürgün edilmesinden sonra 11 yaşında tahta çıkmıştır. 1909-1925 arasında iran'ı yönetmiş, 1930 yılında vefat etmiştir.

6. iii. henry - 9 yaşında

19 ekim 1216 – 16 kasım 1272 arasında ingiltere kralı olarak hüküm sürmüştür. 56 yıl gibi uzun bir zaman hüküm sürerek ingiltere ve büyük britanya hükümdarları arasında 50 yıldan daha uzun hüküm süren 5 ingiltere hükümdarından ilki olmuştur.

7. ii. lajos - 10 yaşında

1516-1526 yılları arasındaki macaristan ve bohemya kralıdır. ı. süleyman'ın gönderdiği osmanlı imparatorluğu elçisinin kafasını keserek ı. süleyman'a geri göndermesi sebebiyle osmanlı imparatorluğu ile 29 ağustos 1526'da mohaç meydanı'nda karşı karşıya gelmiştir. 29 ağustos 1526'da mohaç meydan muharebesi'nde ordusu osmanlılar karşısında büyük bozguna uğradı.kendisinin savaş alanından kaçarken karasu bataklığında boğulduğu sanılıyor.

8. ix. louis - 12 yaşında

9. fransa kralıdır. babası viii. louis'in ölümü üzerine fransa kralı olmuş ve 1270'te tunus'ta sekizinci haçlı seferini yapmakta iken ölmüştür.

9. tahmasp - 10 yaşında

52 yıl ile safevi hanedanının en uzun hükümdarlığını süren iran şahı. 1524'te 10 yaşlarında tahta çıktı, 1576 yılında vefat etti.

10. wilhelmina - 10 yaşında

1890'dan, 1948'deki feragatına kadar yaklaşık 58 yıl hollanda kraliçeliği yapmıştır.

11. genç osman - 14 yaşında

1604 - 1622 yılları arasında hüküm süren 16. osmanlı padişahı. tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, çeşitli hakarete ve saldırılara maruz bırakıldıktan sonra yedikule zindanları'nda yeniçeriler tarafından boğularak öldürülen ii. osman, babası sultan i. ahmed'in yaptırdığı sultanahmet camii'nin yanındaki türbesine defnedildi. tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştirmiş, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan almıştır. ayaklanmada öldürülen ilk padişahtır.

12. romulus augustus - 12 yaşında

31 ekim 475 ile 4 eylül 476 tarihleri arasında hüküm sürmüş son batı roma imparatorudur.
romulus augustus'un tahttan indirilişi batı roma imparatorluğu'nun sonu ve orta çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilir.

13. fatih sultan mehmet - 12 yaşında

ilk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. ii. mehmed, 21 yaşında istanbul'u fethederek 1000 yıllık bizans imparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından orta çağ'ın sonu, yeni çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.

14. vi. konstantinos - 9 yaşında

780 ile 797 yılları arasındaki bizans imparatoru. konstantinos daha 5 yaşındayken 776'da babası tarafından ortak imparator olarak ilan edilmiş ve törenle taç giymiştir. babası 780'de öldüğü zaman daha 9 yaşında ve yetişkin değilken tek imparator oldu.

15. iii. gıyaseddin keyhüsrev - 6 yaşında

1265-1284 yılları arası anadolu selçuklu sultanıdır. iii. gıyaseddin keyhüsrev babası iv. kılıç arslan'ın ilhanlılar tarafından idam edilmesi üzerine çocuk yaşta tahta çıktı. 1284 yılında moğollar tarafından idam edildi.

16. deli petro - 10 yaşında

rusya'yı 7 mayıs 1682'den 8 şubat 1725'teki ölümüne kadar yöneten rus çarıdır. kimi tarihçiler tarafından rusya'yı, avrupa'nın ve dünyanın kaderinde söz sahibi devletlerin arasına soktuğu düşünüldüğünden, “büyük” sıfatıyla anılırken, kimi tarihçiler tarafından davranışları sebebiyle deli petro olarak anılmaktadır.

17. shunzhi - 5 yaşında

babası hong taiji'nin ölümünün ardından henüz beş yaşındayken tahta çıkmış çin'in qing hanedanı'nın üçüncü imparatorudur. saltanatı 1643'ten 1661 yılında ölümüne kadar sürmüştür.

18. ii. friedrich - 15 yaşında

4 yaşında sicilya kralı, 8 yaşında almanya kralı, 1209 yılında ise 15 yaşında iken papa ii. innocentius tarafından kutsal roma-germen imparatoru olarak taç giydirildi. 1250 yılında vefat etti.

Çingeneler İçin Söylenen Rumen, Romen ve Roman Kelimeleri Arasındaki Fark Nedir?

Ebeveynler, Karantinadaki Çocukların Psikolojisi İçin Nasıl Davranmalı?