Deve Kuşuna Benzer Ayaklarıyla Zimbabve'de İzole Bir Hayat Süren Halk: Vadoma Kabilesi

Afrika'nın "deve kuşu kabilesi" olarak anılan Vadoma kabilesi ile tanışın.
Deve Kuşuna Benzer Ayaklarıyla Zimbabve'de İzole Bir Hayat Süren Halk: Vadoma Kabilesi

vadoma (veya tekil kullanımda mudoma) olarak da bilinen vadomalar, zimbabve'nin kuzeyindeki kanyemba bölgesinde yaşayan, ektrodaktili sendromuna sahip bir halk.
(ektrodaktili, yedi numaralı kromozomun tek bir mutasyonunun sonucudur.)

zimbabve'deki bu deve kuşu kabilesi, nadir bir genetik durum nedeniyle iki parmaklıdırlar ve bu durumu da avantajlarına kullanırlar. vadoma kabilesi, her bir ayağında yaygın olarak deve kuşu pençesi olarak adlandırılan, sadece iki parmağı olması nedeniyle nadir görülen bir genetik mutasyon taşımaktadır.


bu deve kuşu halkı, zimbabwe'ye özgü tek geleneksel avcı-toplayıcı insanlardır. mutasyonlarından dolayı da zambezi nehri vadisi gibi daha engebeli alanlarda, diğer insanların çoğundan uzakta izole şekilde kalmayı tercih ediyorlar.

vadoma kabilesinde birçok insan, ektrodaktili adı verilen genetik bir durum, yani her bir ayağında yalnızca iki başparmak bulunduğundan dolayı ayakkabı giyemez. ayakta üç orta parmak yoktur ve dıştaki iki parmak içe dönüktür, deve kuşu ayağına benzer şekildedir. bu nedenle “iki parmaklı” kabile veya "deve kuşu halkı" olarak anılırlar.

genetik bozuklukları onlar için bir engel olmaktan ziyade, daha çok bir nimet olarak kabul edilmekte. kabilenin deve kuşu ayaklı üyeleri, ayaklarının şeklinden dolayı biraz zorlukla yürüyebilirler, bu da koşmayı daha da zorlaştırır. fakat bu durum onları mükemmel birer ağaç tırmanıcıları yapar.


inanışlarına göre vadoma mitolojisinde ataları bir baobab ağacından gelmiş. vadoma'nın yaşlıları, uzak atalarının, yıldızlardan gelen ve yavru üretmek için dna'larını ilk dünya kadınlarıyla karıştıran kuşa benzer varlıklar olduğunu iddia ediyor. ve geldikleri gezegen olan liitolafisi'nin atalarının ortaya çıktığı yer olduğunu iddia ediyorlar. hikayeleri, sirius yıldız sisteminden binlerce yıl önce uzaylıların aralarında yaşamaya geldiğine inanan mali'deki dogon halkının anlattıklarıyla benzerlik gösteriyor.

vadoma kabilesindeki herkes bu iki parmaklılık durumuna sahip değil, sadece dörtte biri bununla doğuyor. izole oldukları ve küçük bir gen havuzuna sahip oldukları için bu kabile, bu genetik durumu afrika'daki diğer kabilelere göre çok daha sık yaşıyor. ayrıca üyelerin grup dışında evlenmeleri kabile kanununa aykırı olduğu için deve kuşu ayağı diğer kabilelere yayılmıyor.


afrika gıda ve gelir için tarıma güvenirken, vadoma kabilesi tarım yapmıyor. bu yüzden de anavatanları zimbabwe'nin tek tarım dışı bölgesi haline gelmiş buluyorlar. yabani hayvanları yakalayarak, balık avlayarak ve kök, bal ve yabani meyveleri toplayarak yaşamlarını sürdürüyorlar.

zimbabwe hükümeti, deve kuşu kabilesini yalnızca onlara fiziksel olarak yardımcı olacak klinikler değil, aynı zamanda onları eğitecek okullar da sağlayarak ana akım topluma asimile etmeye çalışıyor. ancak hükümet, vadoma halkını bu entegrasyonun kendi çıkarları için en iyisi olduğuna ikna bir türlü ikna edemiyor. 

kaynak