Dokuz Sene Roma'ya Hükmetmiş İmparator Justinus'un İlgi Çekici Hayatından Kısa Bir Özet

Sözlük yazarı "kase", imparatora ait ilginç hayat hikayesini anlatmış.
Dokuz Sene Roma'ya Hükmetmiş İmparator Justinus'un İlgi Çekici Hayatından Kısa Bir Özet


518-527 arasında hüküm süren bizans imparatoru. dardania'lı (günümüzde balkanlar), okuma yazma bilmeyen fakir bir trak-roma köylüsüydü ve asıl mesleği domuz çobanlığıydı.

balkanlar'da barbar istilası başlayınca justinus, köyden iki arkadaşıyla kaçıp konstantinopolis'e sığınır. o kadar fakirlerdir ki, üzerlerindeki eski püskü giysiler ve yolda azık olarak yanlarına aldıkları bir torba ekmekten başka hiç bir varlıkları yoktur. justinus bizans ordusuna yazılır ve yeteneği sayesinde orduda yükselip general rütbesine kadar ulaşır. imparator 1. anastasius öldüğünde, justinus saray muhafızlarının komutanı olarak nüfuzlu bir konuma sahip durumdadır.

şehirdeki bütün askerlere komuta ettiği ve askerler tarafından sevildiği için justinus, ordunun da desteğiyle geride varis bırakmayan anastasius'un yerine imparator olur. tahta oturduğunda neredeyse 70 yaşındadır ve okuma yazması yoktur.

justinus asker olduğundan devlet işlerinden anlamadığının gayet farkındadır, bu yüzden devlet işlerinde yardım etmeleri için o devirde mümkün olan en kaliteli eğitimi alan yeğeni justinianus başta olmak üzere çevresini muteber danışmanlarla doldurur. çocuğu olmayan justinus, yeğeni justinianus'u daha sonra evlat edinip yerine varis olarak hazırlar.

justinus, aristokrat sınıfın alt sınıflardan kişilerle evlenmesini yasaklayan kanunu kaldırarak o devrin toplumunda büyük skandala yol açar. bu kanun kaldırılınca, imparatorun yeğeni ve varisi olan justinianus hafifmeşrep bir erotik tiyatro oyuncusu olan theodora ile evlenip bütün aristokrasinin ağzını beş karış açık bırakır ve devrin en büyük sansasyon konusu olur. 527 yılında justinus ölünce, justinianus tek varis olarak tahta oturur.

balkanlar'da fakir bir domuz çobanıyken, üstündeki paçavra gibi kıyafetlerden başka bir şeyi olmadan sığıntı olarak geldiği konstansinopolis'te imparator olarak tahta çıkan bir adamın hayatının kısa özetini okudunuz efendim.

ana tema: (bkz: bizans tarihi/@kase)

Üniversite Tercihi Yapacakların Geleceğini Şekillendirecek Altın Değerinde Tavsiyeler