Dünya Tarihinin Bugüne Kadar Gördüğü En Zengin İnsan: Mansa Musa

Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı, Mali İmparatoru Mansa Musa ile tanışın.
Dünya Tarihinin Bugüne Kadar Gördüğü En Zengin İnsan: Mansa Musa

asıl adı kankan musa olan ama mandeling dilinde "kralların kralı" anlamına gelen "mansa" lakabıyla bilinen musa, babası faga laye'nin onu vekil tayin edip yeni limanlar bulmak ve atlantik'in sınırlarını görmek için denizlere açılmasıyla tahta geçti. babasının çıktığı seferden dönmemesi üzerine imparatorluğunu ilan etti ve 1312'den 1337'ye kadar, batı afrika'da bugün gahan, timbuktu ve mali'nin yer aldığı bölgeyi kapsayan mali imparatorluğu'nu yönetmiştir.

dindar ve samimi bir müslümandı mansa musa. ilmin gelişmesine katkı sağlamaya çalıştı. kendi döneminde 15 yüzyıldan sonra bile timbuktu, afrika alt-saharasının büyük islam merkezliğini devam ettiriyordu. servetini, altın ve tuz yollarına kesin hakimiyet kurmasıyla edindi.

mansa musa 1324 yılında hacı olmuştur. hacca yanında binlerce insanla gitmekle kalmamış, anlaşıldığı üzere servetini de yanında taşımıştır. tarihte gelmiş geçmiş en zengin şahsiyetler arasında gösterilmektedir.

- toplam servetinin bugünkü değerlerle 400 milyar usd olduğu ifade edilmektedir.

- 60.000 kişilik bir ekip(!) ile seyahat etmiştir. ayrıca 12.000 köle varmış ve her biri 4 pound ağırlığında altın külçe taşırmış.

- 80 adet deve üzerinde 50 ila 300 pound arası altın tozu taşınmaktadır.

- her cuma bir adet camii inşaatı yaptırırmış.


- hacca giderken geçtiği yerleri ihya eden bu zat, herkese gani gani altın dağıtmasından ve alışverişlerini bolca altın vererek yapmasından mütevellit, bölgedeki (özellikle kahire, medine ve mekke) altının değerinin devalüasyonuna sebebiyet vererek ekonomileri çöküntüye uğratmıştır. altının değerinin 10 yıllık bir süreçte düşük gerçekleştiği ifade edilmektedir.

- ayrıca malların fiyatlarında da enflasyona neden olmuştur bu arkadaş. zira yerel halkın her yerinden altın fışkırmaya başlamış ve talep artmıştır.

- mansa bunun üzerine altının değerini normale döndürebilmek adına, kahire'deki tefecilerden (yüksek faizle) taşıyabildiği kadar altın almıştır (kredi şeklinde). bu olaya "akdeniz bölgesinde tarih boyunca bir kişinin tek başına altın fiyatını belirleyebildiği tek olay" denmektedir.

- bir diğer yoruma göre de yanında taşıdığı altın tüm serveti olmayıp, taşıdığı altın bittiğinden kredi almak zorunda kalmıştır...