Dünya Üzerinde Adını Bir Kadından Alan Tek Ülke: Saint Lucia

Birleşmiş Milletler'in dünya çapında tanıdığı 195 ülkeden (193 üye, 2'si üye değil) yalnızca bir tanesi, adını bir kadından alıyor.
Dünya Üzerinde Adını Bir Kadından Alan Tek Ülke: Saint Lucia

birleşmiş milletler, dünya çapında 195 egemen devlet (193 üye devlet ve 2 üye olmayan gözlemci devlet) tanımaktadır.

bu devletlerden sadece bir tanesi adını bir kadından almıştır: saint lucia. saint lucie olarak da bilinen ülke, karayipler'in en güzel destinasyonlarından biridir. bu küçük ada ülkesi, adayı keşfeden ilk avrupalılar olan fransız yerleşimciler tarafından adlandırılmıştır. aziz ursula ve 11.000 bakire'nin adını taşıyan virgin adaları gibi bazı bölgeler bir kadın ya da kadın grubunun adını taşısa da, saint lucia adını bir kadından alan tek egemen devlettir.


ülkelerin isimlendirilmesi

ülkelerin isimleri büyük çeşitlilik gösterir. bazıları isimlerini dünya haritası üzerindeki konumlarından alırken, diğerleri izlanda gibi toprakların bir özelliğinden alır. birçok ülke isimlerini bölgedeki en büyük kabilelerden almıştır, örneğin schwyz halkından adını alan isviçre gibi. benzer şekilde, sayıları daha az olsa da suudi arabistan, israil, bolivya ve saint lucia gibi bazı ülkeler de isimlerini insanlardan almıştır. ancak, adını syracuse'lu aziz lucy'den alan saint lucia, adını bir kadından alan tek ülkedir.


saint lucia

saint lucia'nın erken dönem tarihinin büyük bir kısmı gizem ve efsanelerle örtülüdür. örneğin kolomb'un seyahatlerinin hiçbirinde saint lucia'ya ayak basmadığı artık bilinmektedir.

ilk avrupalılar adaya ayak bastığında adada yaşayan amerinidianlar adaya 'iouanalao' adını vermişlerdir. dominiken misyoner pere raymond breton'a göre, 1650 civarında amerinid dilinin bir sözlüğünü yazan bu ismin "iguana'nın bulunduğu yer" anlamına geldiği iddia edilmektedir. karibler 1663 yılında adayı barbadoslulara satmak istediklerinde kullandıkları isim 'hewanorra' idi, bu da bir tarihçi olan douglas taylor'ın bu ismin karib kökenli değil, arawak kökenli olduğu sonucuna varmasına neden oldu.


13 aralık 1502'de kazaya uğrayan bir grup fransız denizcinin adaya siraküza'nın bakire-martyr'inin adını verdiği iddia edilmektedir: "sainte alousie." bu isim 17. ve 18. yüzyıllarda bölgede bulunan fransız tarihçiler du tertre ve pare labat tarafından da kullanılmaya devam etmiştir, ancak 1624 ve 1628 tarihli fransız denizcilik kayıtlarında "sainte alouzie" şeklinde küçük bir değişikliğe rastlanmaktadır. ancak 1502 tarihli vatikan küresinde adanın adı "santa lucia", 1529 tarihli bir ispanyol haritasında "saint luzia", 1511 tarihli ispanyol cedula'sında ise "sancta lucia" ispanyol kraliyetine ait bir mülk olarak yer almaktadır. keşif ve isimlerle ilgili gizem ve efsanelere rağmen saint lucialılar 13 aralık'ı ulusal günleri olarak kutlamaya karar vermişlerdir.


saint lucia kimdir?

aziz lucy, italyanca santa lucia, (ö. 304, siraküza, sicilya; yortu günü 13 aralık), 5. yüzyıldan önce yaygın bir takipçi kitlesine sahip olan ve popülerlik kazanan ilk hristiyan azizlerden biri olan bakire ve şehit siraküza (sicilya) şehrinin ve bakirelerin koruyucu azizesidir. adını ışıkla ilişkilendiren çeşitli gelenekler nedeniyle, görmenin koruyucusu olarak düşünülmüş ve orta çağ sanatçıları tarafından gözlerini içeren bir tabak taşırken tasvir edilmiştir.

apokrif metinlere göre, lucy varlıklı bir sicilyalı aileden geliyordu. ancak evliliği ve dünya malını reddederek aziz agatha geleneğine göre bakire kalmaya yemin etmiştir. öfkeli bir talibi onu yerel romalı yetkililere ihbar etmiş, onlar da onu bir geneleve götürülüp fuhuşa zorlanmaya mahkûm etmişlerdir. efsaneye göre bu emir ilahi bir müdahaleyle engellenir; lucy kıpırdayamaz hale gelir ve götürülemez. daha sonra yakılarak öldürülmeye mahkûm edilmiş, ancak alevlere karşı dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır. sonunda boynu bir kılıçla delinmiş ve ölmüştür.


gerçekte, lucy muhtemelen roma imparatoru diocletianus'un saltanatının sonlarında hıristiyanlara yönelik zulüm dalgasının bir kurbanıydı. erken dönem roma kutsal kitaplarında ve siraküza'da ms 400'den kalma bir yazıtta ona atıfta bulunulmaktadır. erken dönemdeki ününün bir kanıtı olarak, 8. yüzyıldan önce britanya'da, ülkenin büyük ölçüde pagan olduğu bir dönemde ona adanmış iki kilise olduğu bilinmektedir.

azize lucy, yortu günü olan 13 aralık'ta çeşitli törenlerle anılmaktadır. isveç'te aziz lucia günü noel kutlamalarının başlangıcını oluşturur. o gün ailenin en büyük kızı geleneksel olarak beyaz bir elbise giyer ve taç olarak mumlarla süslenmiş yaprak dökmeyen bir çelenk takar. festival, yılın en karanlık zamanında umut ve ışık getirmeyi amaçlamaktadır.

kaynak123