Dünyaca Ünlü Sokrates'in Ölümü Tablosu Bize Ne Anlatıyor?

Fransız ressam Jacques-Louis David’in 1787 yılında yaptığı Sokrates'in Ölümü (The Death of Socrates) tablosunun okuması.
Dünyaca Ünlü Sokrates'in Ölümü Tablosu Bize Ne Anlatıyor?

bir ihtilalci ile bir düşünürün buluşması: sokrates'in ölümü
(jacques louis david, 1787)

antik yunan çağının ünlü düşünürü sokrates, gençlerin ahlakını bozma suçlamaları sonucunda dönemin otoritesi tarafından ölüme mahkum edilmiştir.


bu resimde fransız sanatçı jacques louis david, sokrates'in baldıran zehrini içmeden önceki anı resmetmiş. resimdeki ana figür sokrates, yatağın içinde oturur vaziyette, bir elinde zehirli kadeh tutmakta, diğer eliyle yukarısını işaret ederek ölüm karşısındaki kayıtsızlığını göstermektedir. 


kalabalık bir figür topluluğu olan resimde platon, sokrates'in ayak ucunda yerdeki kağıt ve kalemle betimlenmiş. bugün sokrates hakkında bilgileri platon'un yazdığı eserlerden biliyoruz. 


sokrates'i kaçırmak isteyen kriton ise sokrates'in dizine eline koymuş vaziyette gösterilmiş.


arka planda merdivenlerde olan kişiler ise sokrates'in akrabalarıdır.


jacques louis david, sıkı bir fransız ihtilali taraftarıdır. bu tarz bir resim yaparak halka ihtiyacı olan cesareti vermeyi amaçlamıştır. saraya ve kiliseye karşı durulan kararlı duruşunu, sokrates'in kararlı duruşu ile benzetmeye çalışmış, insanlara özgürlük ve demokrasi fikirlerini aşılamaya çalışmıştır.

Salvador Dali'nin En Meşhur Tablosu Belleğin Azmi Bize Ne Anlatıyor?