Dünya'nın Çekirdeğinin Sıcaklığı Neden Yüzeyi Isıtamıyor?

Dünya'nın çekirdeği çok sıcak olmasına rağmen Güneş, Dünya'nın sıcaklık yükünü tamamen omuzlamış durumda diyebiliriz. Peki neden çekirdek, yüzeyi pek ısıtamıyor?
Dünya'nın Çekirdeğinin Sıcaklığı Neden Yüzeyi Isıtamıyor?

gezegenimizin yüzeyinin ısı alışveriş tablosuna baktığınızda güneş dünya'yı tek başına ısıttığını anlıyorsunuz. peki dünya'yı madem tek başına güneş ısıtıyor, o zaman neden yeraltına indikçe sıcaklık artıyor, yer kabuğu 7000 derece değil mi? içeriden de ısınmıyor mu bu dünya?

esasen dünya, oluşumundan beri yüksek sıcaklığa sahiptir ve içerisinde yer alan radyoaktif izotopların bozunumuyla da ısısını muhafaza eder. yine de gezegenimizin çekirdeği çok sıcak olmasına rağmen bu enerjiyi yüzeyine aktaramaz.


bunun sebebi de magmadaki eriyik maddenin hareketleridir. dünya'nın içinde de atmosfer katmanlarına benzer şekilde çekirdekle kabul arasında manto katmanları oluşmuş ve bu katmanların içindeki magmanın devirdaim etmesi nedeniyle de çekirdeğin sıcaklığının yüzeye erişimi kısıtlı miktarda gerçekleşir.


işte bu nedenledir ki dünya yüzeyine, binlerce derecelik sıcak çekirdeği ve magmasından, ağırlıklı olarak okyanuslardaki tektonik plakaların arasından sızacak şekilde, yalnızca 47 terawatt gücüyle enerji ulaşırken, güneş'ten gelen ışınlardan 173.000 terawatt gücüyle enerji atmosferde soğurulmaktadır. [1] aradaki 4000 kat düşünüldüğünde güneş, dünya'yı tek başına ısıtıyor denebilir.

[1] kaynak