Einstein, Newton Gibi İsimlerin de Mensubu Olduğu Kişilik Tipi: INTP

Carl Gustav Jung'un belirlediği 16 kişilik tipinden biri olan INTP'nin açılımı Introvert - Intuition - Thinking - Perceiving (İçedönük - Sezgisel - Mantıklı - Algılayan). Nüfusun %3'ünü oluşturan INTP'ler, "mantıkçı"lıklarıyla ünlüdürler.
Einstein, Newton Gibi İsimlerin de Mensubu Olduğu Kişilik Tipi: INTP

intp kişilik tipi, bir intj kadar dikkat çekmemiş ancak mbti değerleri arasında en garip olan kişilik türüdür. "thinkers" olarak anılırlar. her türlü obje, olgu, fikir, düşünce ya da olay hakkında derin analizler yapabilecek kadar çok düşünürler. genellikle hayatta aşırı düşünme'den (over-thinking) kaybederler. duyguları arka plandadır. ama duygusuz değillerdir. sadece bunları rasyonalize ederek ifade etmeye çalışırlar ve bu yüzden başarısız olurlar.

düşünme ve analiz yapma yeteneklerinden ötürü filozoflar, analistler, bilim adamları, mucitler, reformcular çıkabilir. düşünce akışı yoğunluğundan ötürü görülmeyen detayları algılayıp irdeleyebilir, büyük resmi herkesten önce fark edebilirler. sistemin işleyişine karşı doğal bir merakları vardır. en küçük çarkından tutarak, bütün parçaların oynamasını sağlayan enerji kaynağına kadar analiz etmek ve rasyonel açıklamalarını yapmak ister.

toplum tarafından anlaşılmaz. çünkü yoğun bir fikir seli sürekli olarak zihnini işgal eder. sadece düşünerek günlerini geçirebilir ve bu yüzden yorgun düşebilir. farklı bakış açılarına sahip olması olasıdır. bu yüzden toplum onu marjinal karşılar. genellikle pratik düşünür, sorunlara pratik ve pragmatik yollarda yaklaşır. introvert olduğu için yalnız çalışmaya yatkındır, yine de bu intp kişiliğine sahip bireyleri asosyal yapmaz. ona asosyal yakıştırmadı yapanlar az önce de söylediğim gibi onu anlayamayan kişilerdir.

aslında intp kişileri kendilerini de anlamazlar ancak orası başka bir psikanaliz konusudur.

intp'ler "the architect" (mimar) ya da "the engineer" (mühendis) diye de anılırlar.

detaylarla haddinden fazla ilgilenmezler ve işlenmemiş, değiştirilmeye muhtaç olarak tarif ettikleri çevreleri üzerine yoğunlaşarak analitik kaynaklardan beslenmeye önem verirler. kişilerle değil olgularla ilgilenirler, kişiler için değil kişilerin hayatlarını inşa ettikleri maddi ve manevi kaynaklar üzerine eğilirler.

bu zaman zaman problem haline gelebilir, çünkü gerek insan ilişkilerinde, gerekse de projelerin hayata geçirilmesi sürecinde (her daim en aşağı 10-15 projeleri vardır ceplerinde), pratik işlere karşı duygusuz, isteksiz, başına buyruk ve aşırı kuşkucu görünebilirler. ellerini attıkları konunun kafalarındaki nihai proje için katkısı olmaması durumunda kıllarını kıpırdatmayabilirler ve bu yüzden özensizlikle, hatta tembellikle suçlanabilirler. oysa garibim açlıktan ağzı koksa da onu yolundan alıkoyacak bir işe giriş(e)mez.

kendi içinde yaşayan insanlar oldukları ve kafalarının içinde gündemlerindeki konuyu defalarca istişare etmiş bulundukları için, yaptığınız eleştirileri dinlemiyormuş gibi görünerek durmadan cevap yetiştiren ya da karşınızda esnemeye başlayan tipler de bunlardandır.

"insanlarla değil olgularla ilgilenirler derken hep sosyal ilişkilerinde çelişkilerden bahsettin" derseniz, o şundandır: o binalar insanlar kullansın diye inşa edilirler.

ünlü intp'lerden bazıları:

(bkz: socrates)
(bkz: descartes)
(bkz: pascal)
(bkz: newton)
(bkz: eisenhower)
(bkz: jung)
(bkz: einstein)

Carl Jung'a Göre Dünyada En Nadir Görülen Kişilik Tipi: INFJ