En Basit Hatlarıyla İnsanlık Tarihini Bir Anda Gözünüzün Önüne Getirecek Nefis Bir Özet

İçine doğduğumuz dünyanın ve insanlığın gelişimi her zaman öğrenmeye değer bir cazibe unsuru.
En Basit Hatlarıyla İnsanlık Tarihini Bir Anda Gözünüzün Önüne Getirecek Nefis Bir Özet
iStock.com


1. iki ayak üzerinde yürümek (7 milyon yıl önce): ormanların azalmasıyla geliştiği, daha geniş alanlarda hareket edilmeye başlandığı aynı zamanda ellerin boş kalmasıyla el kullanımına imkan vermesi nedeniyle önemlidir.

2. alet yapmak (2.6 milyon yıl önce) (taş çağı): eller, özellikle de başparmak sayesinde, önce taşlar kullanılarak aletler yapılmaya başlandı. sadece el ile yapılabilecek olan işlerin yanında alet kullanabilmek insana neredeyse sınırsız sayıda değişik şekilde farklı işler yapabilme becerisi verdi. (bkz: başparmak/@iwillshowyouwhatitmeans)

3. ateşi kontrol etmek (800.000 yıl önce): yemek pişirmeye olanak tanıyarak hem besinlerin sindirilmesini kolaylaştırdı hem de besinlerden alınabilen kalori miktarını artırarak, insanın başka hayvanlara kıyasla daha da güçlenebilmesini sağladı. ayrıca ateşin kontrolü çok güçlü bir silah olarak, insanların diğer hayvanlar ve doğa karşısında ilk defa ciddi derece üstünlük kurmasını ve neredeyse karşı konulamaz olarak besin piramidinin en üstüne çıkmasına neden oldu. bunun yanında metalleri eriterek başka başka aletler üretebilmeye imkan verdi.
(bkz: ateş/@iwillshowyouwhatitmeans)


4. dilin ortaya çıkışı (200.000 yıl önce): insanlar ve nesiller arası bilgi aktarıma olanak tanıyarak inanılmaz bir bilgi birikimine yol açtı. ilk iletişim devrimidir.

5. dünyaya yayılım (100.000 yıl önce): müthiş bir uyum yeteneği ile gezegenin her yerindeki koşullara uyum sağlayarak hayatta kalabildik.

6. bilişsel devrim (40.000 yıl önce): mağara resimleri ile kanıtlanan bu aşama ile insan zekasının evrimsel olarak devrim sayılabilecek şekilde soyut ve sembolik düşünebilmesinin ortaya çıkışıdır. insanların tür olarak diğer hayvanlardan ilk defa keskin şekilde farklılaşmasının tarihidir.

7. yerleşik yaşam (10.000 yıl önce): tarım devrimi ile çıkan bu dönemde yerleşik yaşam beraberinde iş bölümü, toplumsal hiyerarşi, hesaplama, yönetim, para gibi pek çok gelişmeyi de zorunlu kıldı. bu dönemde insanlara gelişimlerinde kritik faydası dokunan iki canlı türü tahıllar ve attır.


8. ticaret (m.ö. 5000):
ticaret insanlığın doğuşundan beridir vardı ama kervanyolları ile gelişmesi iletişim konusunda çığır açarak uzak coğrafyalar arasında sadece malların değil fikirler ve bilgilerin de ticaret yoluyla aktarılmaya, bu şekilde de uygarlığın gelişiminin ivmelenmesine yol açtı. özellikle ipek yolu ile çin'in ortadoğu ve avrupa'ya bağlanması, o dönemde gelişmiş iki büyük uygarlık merkezinin birbirlerinden öğrenmesine ve hızlı gelişmeye neden olmuştur. ticaret eşekler, daha sonra da develer ile yapıldı.

9. yazı (m.ö. 4000): ikinci bir iletişim devrimine neden olarak düşünce ve bilgilerin saklanabilmesine ve taşınabilmesine olanak sağladı.

10. demir çağı (m.ö. 1200): demir ve çeliğin etkin kullanımı ile insanlar, hem diğer canlılara hem de kullanmayan diğer insan topluluklarına karşı, karşı konulmaz bir üstünlüğe sahip oldular.

11. tek tanrılı dinlerin gelişimi (m.ö. 500): büyük insan topluluklarını bir arada tutmak için etkili bir yol oldular.

12. matbaa (1455): düşüncelerin daha hızlı ve bol miktarda yayılımına neden olarak üçüncü bir iletişim devrimine neden oldu.


13. coğrafi keşifler (1492): amerika kıtasının da oyuna dahil olmasına neden olarak, insan uygarlığının tüm gezegen üzerindeki hükmünü pekiştirdi. bu konuda özellikle şeker üretimi yoğun bir mal ve köle ticareti yaratarak dünya insanlarını birbirleriyle daha çok ilişkili hale getirdi.

14. sanayi devrimi (1850): insanların üretim ve yaşayış şekillerini çok hızlı ve çok dramatik şekilde değiştirdi, insanın muazzam bir enerjiyi kontrol edebilmesine neden olarak elindeki gücü daha önce eşi benzeri olmayan şekilde artırdı. makineleşme, fosil yakıtlar, şehirleşme, sömürgecilik, seri üretim gibi önemli kavramlar ortaya çıktı. ikinci sanayi devrimi ile telgraf, telefon, elektrik, otomobil, uçak gibi muazzam teknolojik gelişmeler görüldü. daha sonraları nükleer enerji ve bilgisayarlar ile başka muazzam gelişmeler çıktı. insan nüfusu inanılmaz biçimde arttı. (bkz: sanayi devrimi/@iwillshowyouwhatitmeans)

15. internet (1989): getireceği şeylerin tamamı halen belli değil ama insanlık tarihindeki dördüncü büyük iletişim devrimi olduğu kesin. (bkz: sayısal devrim)


bundan sonraki büyük adım ise muhtemelen ya yapay zeka ya da dünya dışı koloniler kurmak olacak.

daha da okumak isterseniz (bkz: avrupa'nin gelisme sebepleri/@iwillshowyouwhatitmeans)