Etimoloji Kelimesinin Etimolojik Kökeni Nedir?

Bugüne kadar pek çok kelimenin etimolojik kökenini açıklayan içerikler yaptık ancak "etimoloji" kelimesinin kendisinden hiç bahsetmedik. Artık zamanı geldi...
Etimoloji Kelimesinin Etimolojik Kökeni Nedir?

bir allahın kulunun "etimoloji" kelimesinin etimolojisinden bahsetmemesi beni şaşırtıyor...

etimoloji kelimesi türkçeye fransızca aynı anlama gelen "étymologie" kelimesinden geçmiştir. türkçedeki en eski kullanımı 1910'a tarihlenmektedir. fransızca sözcük eski yunanca "etymología" kelimesinden alıntıdır. bu kullanım grekçe asıl, hakiki, gerçek anlamındaki étymon köküne, akıl, bilim, söz anlamlarındaki lógos ekinin eklenmesinden türetilmiştir.

etimolojiye osmanlıcada ilm-i iştikak adı verilir.

kaynak: wiki