Evlenebilmeleri İçin Kadınlara Kilolu Olma Zorunluluğu Getiren Moritanya Halkı

Moritanyalı aileler kızları 6 yaşına geldiğinde kilo alabilmeleri için özel kamplara gönderiyor ve orada kurallara uymayanlar çeşitli işkencelere maruz kalıyor. Hatta Moritanya’da yaşayan kadınlar eğer zayıfsa halk tarafından çirkin olarak sınıflandırılıyor. Peki Moritanya nasıl bir ülke?
Evlenebilmeleri İçin Kadınlara Kilolu Olma Zorunluluğu  Getiren Moritanya Halkı

moritanya, nüfusunun yaklaşık üçte birini arap-berberi karışımı moor denilen etnik grubun, üçte birini siyahilerin ve üçte birini köle kökenli, araplaşmış haratin denilen siyahilerin oluşturduğu batı afrika ülkesidir. türkiye'den büyük bir yüzölçümüne sahip olan ülkenin toplam nüfusu 3,5 milyon civarındadır, tamamı müslümandır.


ülke yönetimini ellerinde bulunduran araplar dominant sosyal gruptur. topraklarının büyük kısmı sahra çölünde yer alsa da, senegal nehrinin yukarısında kalan güney toprakları tarıma görece elverişlidir (bkz: sahel). arap birliği üyesi olan ülkede arapça'nın yanı sıra eski bir fransız sömürgesi olması dolayısıyla fransızca da yaygın olarak kullanılır.

moritanya, evlenebilmek için belli bir kilonun üstünde olmak gereken bir ülke. moritanya’da, geleneksel sebeplerle; evlilik için kadının en az 60 kilo olması gerekmektedir.

açlık ve kuraklığın hakim olduğu toplumlarda şişmanlık bir refah sembolü sayıldığı için moritanya'da evlenmek isteyenlere leblouh ismi verilen zorla besleme ve şişmanlatma uygulamaları yapılmaktadır. evlenecek kızlar bolca keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, keçi eti ve bazen de günde iki defa öğle yemeği yiyerek şişmanlamaya çalışmaktalar. özellikle kadınların bir çoğu bu uygulamayı bir işkence olarak nitelendirse de direndiklerinde şiddete maruz kaldıkları için şişmanlık diyetini uygulamaya devam etmek zorunda kalıyorlar.


leblouh aslında batılı ülkelerin baskıları sonucu yasaklanmıştı çünkü anlayacağınız üzere çok insani bir pratik değil. fakat 2008’de askeri cunta ile gelen yeni hükümet uygulamayı yeniden başlattı.