Finansla İlgili Yazıların Altına Yatırım Tavsiyesi Değildir Yazmak Yasal Açıdan Ne Kadar Kurtarıcı?

Sosyal medyada finansla ilgili öneri veya tavsiyelerin altında gördüğümüz yatırım tavsiyesi değildir (ytd) ibaresinin bir geçerliliği var mı? Veya bunu siz yazmışsanız sizi kurtarır mı?
Finansla İlgili Yazıların Altına Yatırım Tavsiyesi Değildir Yazmak Yasal Açıdan Ne Kadar Kurtarıcı?

dikkatli olunmasını gerektiren eylemler bütünüdür. şimdi sevgili vatandaşlar, ekşiden olsun olmasın buraları okuyacak kişiler; bakınız şu anda herkesin elinin altında bilgisayar, telefon, arkadaş ortamları dahil olmak üzere piyasa şartlarıyla ilgili bilgiye ulaşımın çok kolay olduğu günümüz şartlarında, sosyal medyanın da etkisi ile yatırım tavsiyeleri içeren paylaşımlara daha çok maruz kalıyoruz.

biliniz ki sermaye piyasası kurulu son zamanlarda yatırım tavsiyesi veren içerikler hakkında paylaşım yaparak insanları manüple etme eylemine cezalar kesmeye başladı.

peki yatırım tavsiyesi değildir yazarak yatırım tavsiyesi vermek bizi ceza almaktan korur mu? hep birlikte koruyup korumadığına bakalım isterseniz.

madde 107'ye göre:

"piyasa dolandırıcılığı
sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.

ve yine:

(değişik: 27/3/2015-6637/11 md.) sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar."

evet arkadaşlar; piyasa hakkında insanların kararlarını etkiliyorsak, devreye dolandırıcılık suçu girer. paylaşımınızda yer alan amacın tespiti önem arz eder. şöyle ki: tespit yapılırken ytd (yatırım tavsiyesi değildir) notu paylaşımın içeriğinde görülen amacın yönünü değiştirip değiştirmediği, etki yaratıp yaratmadığı önemli bir kriterdir.

peki yatırım tavsiyesini vermeye yetkili kişiler kimlerdir?

sermaye piyasası kurulu "yatırım danışmanlığı yetki belgesi'ni bireylere değil kuruluşlara verir. aralık 2012'de yürürlüğe giren 6362 sayılı sermaye piyasası kanununa göre aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ve portföy yönetim şirketleri spk'dan izin ve yetki belgesi alarak yatırım danışmanlığı faaliyeti yapabilirler." maddesiyle buna açıklık getirmiştir.

metni okumak isterseniz ekliyorum: 6362 nolu sermaye piyasası kanunu