Fransa'nın Nazi İşgali Sırasında Almanlarla Seks Yapan Fransız Kadınlar: Yatay İşbirliği

1940'tan 1944'e kadar olan Nazi işgali döneminde Fransız halkından birçoğu işgale cesurca direnirken, kadınlar da dahil olmak üzere bazıları Almanlarla işbirliği yapmıştı.
Fransa'nın Nazi İşgali Sırasında Almanlarla Seks Yapan Fransız Kadınlar: Yatay İşbirliği

fransa'nın nazi işgali sırasında almanlarla seks yapan fransız kadınlarını tanımlamak için kullanılan collaboration horizontale diye terim vardı. anlamı: yatay işbirliği.

1940'tan 1944'e kadar olan nazi işgali döneminde frans halkından birçoğu işgale cesurca direnirken, kadınlar da dahil olmak üzere bazıları almanlarla işbirliği yapmıştı.

fransız kadınları almanlar için başta tercümanlık yapmak gibi çeşitli işler yaptılar ve ne yazık ki bazıları yahudilerin gestapo'ya ihbar edilmesine de yardımcı oldu. ancak fransız kadınlarının alman askerleriyle ileri derecede ilişki kurduğu durumlar da vardı.

(bazı fransız erkeklerin direniş hareketine katılmasının asıl sebeplerinden birinin fransız kadınların nazilerle yakın ilişki içine girmesiydi.)

fransız halkı, işgalden sonra özellikle kadınların ihanetini kolay kolay unutmadı. alman askerleriyle ilişki kuran yaklaşık 20.000 kadının saçı tıraş edildi. bunların arasında yaklaşık 10.000 kişi almanlarla yakın ilişkiler içindeydi.

bu kadınlara çeşitli cezalar verildi; bazıları, özellikle de fransız vatandaşlarını nazilere ihbar etmişlerse ölüm cezasına çarptırıldı. diğerleri ise hapishanelere, zorunlu çalışma kamplarına gönderildi ve birçoğu, belirli bir süre boyunca birçok hakkını kaybederek ikinci sınıf vatandaş haline geldi.

1946'da işgalcilerle işbirliği nedeniyle yaklaşık 6.000 fransız kadın hapishanelere hapsedildi. ve işbirliği yapmakla suçlanan kadınlar özgürleşmeyi takip eden günlerde, kamuoyunda büyük bir aşağılamayla karşı karşıya kaldılar. bu kadınların ahlaksız olarak görüldüğünü herkese göstermek için saçları kazıtıldı.

saç, kadınların baştan çıkarmasını simgeliyordu ve zorla kesilerek bu sembol onlardan alındı. daha sonra tıraş edilen saçlar önlerinde yakıldı. bu kadınlara femme tondue (fransızca tıraşlı kadınlar ) adı verildi. 'suçlu' kadınların yürüyüşleri kısa sürede çirkinler karnavalı ismini aldı.

kadınlar, almanlarla seks yapmakla suçlanan kadınlara karşı erkeklerden daha saldırgan davranıyordu. bazen asıl işbirlikçiler, şüpheleri kendilerinden uzaklaştırmak için bu kadınlara saldırıyordu.

bu kadınların çoğu hayatta kalabilmek için alman askerleriyle seks yapmıştı. kadınların çoğu gençti, hatta reşit değildi, fakirdi ve çoğunlukla ebeveynsizdi. koruyucu arıyorlardı.

işin aslı; fransızların da kolektif günahları haklı çıkarmak için günah keçilerine ihtiyacı vardı ve her zaman olduğu gibi zayıflar cezalandırıldı. ancak naziler için sahneye çıkan edith piaf savaştan sonra saçlarını koruyabildi ve normal hayatına devam etti. neden, neden basit: çünkü ahlakın estetik standartları vardır.

wikipedia.org