Fransız Devrimi'nin Ertesinde ve Terör Rejim'ne Sebep Olan Siyasi Grup: Jakoben

Dünya siyasi tarihinin en önemli olaylarından biri olan Fransız İhtilali'nde rol oynayan önemli bir oluşum: Jakoben.
Fransız Devrimi'nin Ertesinde ve Terör Rejim'ne Sebep Olan Siyasi Grup: Jakoben

ismini kulubün toplantılarını yaptıkları bir jakobiyen kilisesinden alır.kulübün asıl ismi "anayasa dostları derneği" dir. 

bu kilisenin yemekhanesinde toplanan üyeler yüksek bir üyelik ücreti ödüyorlardı ve genellikle alçak kısım burjuvalardan oluşuyorlardı. kralın idamında ve jirondenlerin devrilmesinde başrolü oynadılar. ihtilalin radikal devrimci kanadını oluşturdular ve üst sıralarda oturdukları için kendilerine montagnarlar (dağlılar) deniyordu. 

en önemli destekçileri paris sankülotları ve komündü. jirondenlerin devrilmesi sırasında konvansiyon (olağanüstü meclis) binası önüne gelip jironden üyeleriyle tartıştılar. jironden üyeleri:' konvansiyon fransa halkını temsil ediyor, konvansiyon halkın iyiliği için burada' dediler. komün lideri hanriot ise:' komün de paris halkını temsil ediyor, halk güzel sözler duymaktan bıktı, halk emretmeye geldi' dedi. ardından meclis işgal edildi, jironden üyeleri tevkif edildi ve jakobenler dönemi başladı. 

1 yılı aşkın iktidarı boyunca giyotin hiç boş durmadı.ücretler üzerindeki genel tavan fiyatı ve terör jakoben rejiminin parolasıydı. 1794 yazında thermidorcu grup tarafından iktidardan uzaklaştırıldılar ve 100'den fazla üyesi robespierre 'le birlikte idam edildiler.böylece devrim 1794'den sonra düşüşe geçti. kulüp 1796 da kesin olarak kapatıldı.

en meşhur jakobenler

(bkz: maximillien robespierre)
(bkz: saint just)
(bkz: jean paul marat)
(bkz: couthon)
(bkz: danton)
(bkz: desmoulins)
(bkz: billaud varenne)
(bkz: collot d'herbois

aslında kont de mirabeau, barnave gibi feuillantslar da devrimin başlarında jakoben kulubündendi. ancak daha sonra atıldılar. ayrıca jirondenler diye bilinen grup da jakobenler kulübünün içinden çıkmış ama daha sonra ihraç edilmişlerdir.