Fransızların Etnik Kökeni Nedir?

Bugünkü Fransız nüfusunun ataları nereden geldi? Gelin, günlük tarih dozumuzu bugün de Fransızlar üzerinden alalım.
Fransızların Etnik Kökeni Nedir?
Lionel Royer - Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar (1899)

fransızların etnik kökeni... wikipedia'ya bakacak olursanız sırf isim kökeninden esinlenerek "frank"ların mensubu olduğu cermenler'den ileri geldiği öne sürülür ki bu %100 yanlış olan bir önermedir.

fransa, coğrafi konumu gereği avrupa'nın batısında, atlantik okyanusuna komşu bir alanı işgal etmektedir. fransa tarihini yorumlarken, coğrafi konumunu da göz önünde bulundurmak zorunluluk gereğidir. bunun anlamı, galya ovasına gelen halklar burada kalıcı olmuşlardır. çünkü daha batıda gidecek bir yer yoktur.

fransa'ya gelen ilk halk toplulukları, m.ö. 5.yy'da, kelt ırkına mensup, ismi romanlara ve filmlere (asterix) konu olan galyalılar olmuştur.


galyalıların yerleşiminden yaklaşık 500 yıl sonra fransa coğrafyası romalılar tarafından istila edilmiştir. ve burası romalı işgalinin başladığı yıllardan itibaren latinler için kalıcı bir barınak yeri olmuştur. imparatorluk geleneğinden gelen romalı latinler, kendilerinden iptidai olan keltlere kendi kültürlerini asimile edip dillerini benimsetmiştir. böylece günümüzde, latin dilleri ailesinde yer alan fransızcanın temelleri atılmıştır.

476'da roma imparatorluğu siyasi gücünü yitirmeye başladıktan sonra, 5.yy'dan itibaren germen kökenli franklar galya ovasını istila etmeye başlamıştır ve bundan yaklaşık 300 yıl sonra (800 dolaylarında) fransa'da yönetimi ele geçirmiştir .bu süreçte, dili latince olan gallilere (keltlere) yöneticilik eden frank (germen) aristokrasisi, yönettiği halka adını vererek bugünkü fransa'nın iskeleti ortaya çıkarmıştır. kısaca fransa asla germen bir ahali değildir ama yönetici kesim olan germenler , fransız ulusunu biçimlendirmiştir. neticede, fransa; kültür olarak latin, etnik olarak büyük oranda kelt, yönetim ve idari olarak germen bir ulustur.


ekleme:
fransızların frank (germen) kökenli olduğunu iddia edenlere ithafen; fransızların germen ahalisine mensup olmadığının kanıtlarından biri olarak, fransızların ulusal kahraman olarak gördükleri galyalı (kelt) vercingetorix'in fransa'nın en büyük meydanlarından birinde heykelinin var olduğuna dikkat çekmek isterim.

fransızlara sorun: "en büyük komutanınız kim?" buna verecekleri cevap: napoleon. kendisi sardunyalı bir latin. ve napoleon'un fransa'yı "gerçekleştirilecek bir roma rüyası" olarak gördüğünü hatırlatırım.

dil yapısına göre milletleri tasnif etmek pek sağlıklı olmasa da dil yapısı göz önüne alındığında fransızların germen olmaması önermesi haklı olabilir

kelt dilleri germen dillerinden etkilenen diller değiller. zira irlanda'da konuşulan kelt dilinin yanı başındaki ingilizceye değil de binlerce km ötedeki farsça ile daha çok benzerlik taşıması bunun en büyük örneğidir. yine fransızcanın farsça ile benzerliğinin almanca ile benzerliğine eşit olması da bu savı destekler. nedeni uzun bir açıklama gerektirdiğinden değinmeyeceğim. ancak fransızcanın oluşumu yapı olarak latince, telaffuz olarak ise kelt dilleriyle yakından ilişkilidir.

franklar galya topraklarını istila ettiklerinde yönetici sınıfı franklardan oluşmasına rağmen frank kültürü ve dolayısıyla germen kültürü galya üzerinde baskın kültür olamadı. baskın kültür roma dolayısıyla latin kültürü oldu. bu nedenle frank kralı şarlman kendini ve imparatorluğunu roma'nın devamı saymıştır. ki o dönemde frank yöneticilerin diğer avrupa ülkelerine göre daha erken uluslaşması ve güçlü bir birlik kurmaları bu roma kültürünü devam ettirmelerinden kaynaklanır.

ancak bu süreçten sonra uzun bir dönem galya frank toprağı olarak kabul edildi. bu 17. yy'a kadar sürdü. 17 ve 18. yy fransa imparatorları fransa'da romayı tekrar canlandırmak adına sezar'in fetihlerini resmetmeyi teşvik etmişlerdir. bu resimlerden en önemlisi vercingetorix'in at üstünde mağrur bir şekilde sezar'a teslim olduğu resimdir. burada amaç roma'nın şanını vurgulamak ve fransa'da roma'nın izlerini halka göstermek iken hedef amacından sapmış, resimdeki getorix mağrurluğu ona fransa'da sempati kazandırmış ve yıllar sonra getorix ve galyalıların fransa'nın bir parçası olduğu kabul edilmiştir.

sonuç olarak fransa latindir. tıpkı rusların viking kanı taşımalarına rağmen slav kökenli olmaları gibi.

Şöyle bir toparlayacak olursak

fransızlar %55 latin, %25 cermen, %10 kelt karışımı bir halktır. sırf fransızlar diye anılması ve frankların bir cermen kabilesi olması nedeniyle cermen kökenli diyemeyiz.

günümüz fransa'sının kuzey kısımları (özellikle 3,5 milyon nüfuslu normandiya) cermen, kuzeybatı ucu (3,4 milyon nüfuslu bretonya) kelt, güney kısımları ekseriyetle latin (roma) kökenlere sahiptir.