Geniş Çaplı Bilimsel Araştırmaların Verileriyle: İnsanlar Neden Porno İzler?

Neden porno izleriz? İşte iki cinsiyetin de hesaba katıldığı detaylı araştırmaların sonuçları.
Geniş Çaplı Bilimsel Araştırmaların Verileriyle: İnsanlar Neden Porno İzler?
iStock

psychology of addictive behaviors dergisinin mart sayısında yayınlanan bir makale, insanların porno izleme nedenlerini incelemiş ve sorunlu porno kullanımının (porno bağımlılığı olarak da adlandırılır) sebeplerine odaklanmıştır.

macaristan'da yapılan araştırmada üç katılımcı örneği (deney grubu) kullanılmış

1. grup 772 kişiyi kapsamaktadır. grubun özellikleri; %51 kadın, ortalama yaş 23 (18-54 yaş aralığı), %51 bekar ve %47 romantik bir ilişki içinde (sadece %2 evli); %80 heteroseksüel, %17 biseksüel, %2 gay veya aseksüel; haftalık düzenli porno izleme alışkanlığı.

2. grup 792 kişiyi kapsamaktadır. grubun özellikleri; %6 kadın; ortalama yaş 40 (19-76 yıl); %20'si bekar ve %35'i romantik bir ilişki içinde (%44 evli); %80 heteroseksüel, %18 biseksüel, %2 gay veya aseksüel; haftada 2-3 kez porno izleme alışkanlığı.

3. grup 1.082 kişiyi kapsamaktadır. grubun özellikleri; %50 kadın; ortalama yaş 24 (18-64); %40 bekar ve %54 romantik bir ilişki içinde (%5 evli); %82 heteroseksüel, %15 biseksüel, %2 gay veya aseksüel; haftalık düzenli porno izleme alışkanlığı.

araştırma, sekiz faktörden oluşan (parantez içindeki örnekler) pornografi kullanım motivasyonları ölçeği (pums) adı verilen ve yeni oluşturulmuş bir ölçeği içermektedir

1) can sıkıntısından kaçınma ("sıkıldığımda vakit geçirmek için porno izliyorum.")

2) duygusal dikkat dağıtma veya bastırma (“kötü ruh halimi bastırmak için porno izliyorum.”)

3) fantezi (“porno izliyorum çünkü gerçek hayatta deneyimleyemeyeceğim şeylerin bir parçası olma imkanı veriyor.”)

4) cinsel tatmin eksikliği (“porno izliyorum çünkü cinsel hayatım tatmin edici değil.”)

5) kendini keşfetme (“kendi cinsel arzularımı daha iyi tanımak için porno izliyorum.”)

6) cinsel merak (“yeni şeyler öğrenmek için porno izliyorum.”)

7) cinsel tatmin (“porno izliyorum çünkü mastürbasyonu kolaylaştırıyor.”)

8) stres azaltma (“porno izliyorum çünkü stresi azaltmanın en iyi yollarından biri.”)


araştırmada, porno bağımlılığını değerlendirmek için 6 faktörlü ikinci bir ölçek olan, 'sorunlu pornografi tüketimi ölçeği' (ppcs) kullanılmıştır

1) çatışma (“porno izlemek içimdeki en iyiyi ortaya çıkarmamı engelledi.”)

2) ruh hali değişikliği (“porno izlemek olumsuz duygularımdan kurtulmamı sağladı.”)

3) nüksetme ("porno izlememe kararı aldığımda, bunu yalnızca kısa bir süre için yapabildim.")

4) belirginlik (“sürekli olarak ne zaman porno izleyeceğimi planladım.”)

5) hoşgörü (“ihtiyaçlarımı karşılamak için giderek daha fazla pornoya ihtiyacım olduğunu hissettim.”)

6) yoksunluk (“porno izleyemediğimde tedirgin oldum.”)

araştırmada ortaya çıkan porno kullanım motivasyonları, pornografi izleme sıklığı, porno bağımlılığı ve cinsiyet farklılıklarına ilişkin bulgular

porno izleme motivasyonu: porno izlemek için ilk üç motivasyon kaynağı cinsel tatmin, cinsel merak ve fantezidir.

porno izleme sıklığı: cinsel tatmin, porno izleme sıklığı ile orta düzeyde bir ilişkiye sahipken, can sıkıntısından kaçınma ve stres azaltma ile zayıf bir ilişkiye sahiptir. cinsel merak, fantezi ve cinsel tatmin eksikliği, duygusal dikkat dağıtma veya bastırma ile porno izleme sıklığı arasında hiçbir ilişki bulunmamıştır.

porno bağımlılığı: cinsel tatmin, fantezi, can sıkıntısından kaçınma ve duygusal dikkat dağıtma veya bastırma, porno bağımlılığı ile zayıf bir şekilde ilişkiliyken, stres azaltma bununla orta derecede bir ilişkiye sahiptir. cinsel merak, cinsel tatmin eksikliği ve kendini keşfetme motivasyonlarının porno bağımlılığıyla ilgisi bulunamamıştır.

erkekler ve kadınlar: kadınlarla karşılaştırıldığında, erkeklerin cinsel zevk, duygusal dikkat dağıtma veya bastırma, stres azaltma, can sıkıntısından kaçınma, fantezi ve cinsel tatmin eksikliği için porno kullanımında daha yüksek puanları olduğu görülmüştür. cinsel merak ve kendini keşfetme güdülerinde ise cinsiyet etkisi bulunamamıştır.

özetle

porno kullanımına yönelik en büyük motivasyonlar cinsel tatmin (%45), cinsel merak (%12) ve fantezi (%10)'dir.


diğer motivasyonlarla karşılaştırıldığında duygusal dikkat dağıtma veya bastırma ve stres azaltma, porno bağımlılığı ile en güçlü ilişkiye sahiptir. bu, porno bağımlılığı olan kişilerin pornoyu bir ilaç olarak (antidepresan vb.) kullanıp streslerini yönetmek için kullandıkları anlamına gelebilir.

bu bir bakıma mantıklıdır. çünkü, mevcut stres yönetim teknikleri ile karşılaştırıldığında porno izlemek stresi azaltmak için daha hızlı ve daha kullanışlı bir yöntem gibi gözükmektedir. bununla birlikte porno izleme alışkanlığı aşırı ve uygunsuz bir hal alabilir ve porno bağımlılığı da stres kaynağı haline dönüşebilir.

stres azaltma motivasyonunun (duygusal dikkat dağıtma veya bastırma güdüleri olmadan) tek başına porno bağımlılığına neden olmayabileceğini de unutmamak önemlidir. başka bir deyiş ile "porno bağımlılığı, pornoyu sadece stres dağıtmak için değil duygusal dikkat dağıtma veya bastırma ve gerçek dünyadan kaçınmak için de izleyen kişilerde daha yaygındır."

araştırmanın sonuçları, porno bağımlılığının dürtüsel kişiliklerde değil, kendini bunalmış hisseden ve duyguları ile başarılı bir şekilde baş edemeyen kişilerde de gelişebileceğini düşündürmektedir.

bu bireylere, duyguları ile daha etkili bir şekilde baş edebilmelerini sağlayacak (gevşeme teknikleri, problem çözme stratejileri gibi.) psikolojik müdahaleler kullanılarak porno bağımlılığı oluşmasının önüne geçilebilir.

not: porno izleme motivasyonlarının tutarlılığını incelemek üzere başka ülke ve kültürlerden insanlarda da bu tip çalışmaların yapılması gerekmektedir.

kaynak: psychology today