Güneş Patlaması Nedir, Neden Olur?

2024'te yeniden olacağı konuşulan Güneş patlaması tam olarak nedir? Neden olur?
Güneş Patlaması Nedir, Neden Olur?

güneş'in merkezinde meydana gelen çekirdek tepkimelerinin oluşturduğu enerji, enerji hücreleri ya da füzyon hücreleri denilen mekanizmalarla taşınırlar yüzeye. bazen bu hücrecikler -gerçekte periyodik olarak- kitlenirler ve milyarlaraca atom bombasına eşdeğer enerji girdaplar şeklinde yüzeye ulaşarak beraberinde yüzeyden kopardığı plazma ile birlikte korona'ya savrulur. savrulan bu maddeler güneş atmosferinde soğuduğu için dünyadan parlak fon üzerinde karanlık noktacıklar olarak gözükürler (bkz: günes lekeleri) ve çoğunlukla az bir kısmı uzaya saçılırken büyük oranda yıldıza geri dönerler. 

enerji yeterince fazlaysa girdap, beraberinde taşıdığı maddeyi güneşin kütleçekiminden kurtarır ve milyarlarca tonluk madde güneş rüzgarlarını oluşturmak üzere gezegenler arası uzaya doğru savrulur. elektron, proton ve benzeri parçacıklardan mütevellit akıntı dünya'ya varınca manyetosfer tarafından durdurulur kısmen, lakin bu koruma uyduları oldukları yerde tutmaya ve dünya yüzeyindeki elektromanyetik sinyallerin içeriklerini korumaya yetmez.

güneş patlaması gerçekte tüm bu aktivitelerin adı iken pratikte aktivitelerin arttığı zamanları anlatmak için kullanılır olmuştur.

patlamada atmosfere çok yüksek radyoaktif madde ve enerji açığa çıkar. bu enerjiyi de açığa çıkaran güneşte gerçekleşen çekirdek ayrışması tepkimeleridir. bu enerji güneş tarafından bize ısı ve ışık olarak verilir. bu tepkimelerle güneş her yıl 4 milyon ton kütlesinden olmaktadır. bu arada güneşin kütlesi yaklaşık olarak 2x10^30 kg'dır.