Günümüzde İffetsiz Kadınlar İçin Kullanılan Kaltak Kelimesi Nereden Geliyor?

Kaltak nedir? Günümüzde genellikle iffetsiz kadınlar için kullanılan bir tabir olan kaltak kelimesi aslında bildiğimizden daha farklı bir anlama sahip.

kaltak; üzeri meşin, keçe, halı vs. maddeler ile bezeli olmayan, sadece tahtalardan oluşturulmuş bir eğerdir. anadolu'da eşek, at ve katırların genç olanlarını, üzerine binmeye alıştırmak için kullanılır. hayvan küçükken üzerine hafif olan kaltak bağlanır. önce huysuzlaşır fakat zaman içinde alışır. alıştıktan sonra kaltağın üzerine binilir. hayvan bu ağırlığa önce tepki gösterir ancak ona da alışır. bu alıştırma işleminden sonra semer vurulur. artık semere de alışmış hayvan tepki göstermez, hayvana istenildiği gibi binilir.

eski toplumdaki değerlere aykırı davranışlarda bulunduğu düşünülen, o zamanki anlayışa göre, erkekler ile daha sıkı-fıkı olan genç kız ve kadınlara; "daha alışmadı ama üzerine biniliyor bunun" anlam yakıştırması için sarf edilmiştir.

geçmiş kapalı toplumunun ürünü olan bu "anlam yakıştırması" giderek yaygınlık kazanmış; eski kullanım özelliğinden de kopmuş olarak, ne yazık ki iffetsiz ve diğer kadınlar için argoda ulu orta her yerde kullanılmaktadır.

Eski Türkçenin En Eski Kök Sözcüklerinden Biri: Am

Damacana Kelimesi Türkçeye Nereden Geldi?