Hastalık Derecesinde Kararsız Kalma Durumu: Aboulomania

Beynin karar ile ilgili mekanizmalarında sıkıntı olması sebebiyle ortaya çıkan bu rahatsızlık, insanı en ufak şeylerde bile etkiliyor. İnceleyelim.
Hastalık Derecesinde Kararsız Kalma Durumu: Aboulomania
iStock

aboulomania, hastanın patolojik kararsızlık sergilediği bir zihinsel bozukluktur. tipik olarak anksiyete, stres, depresyon ve zihinsel çöküş ile ilişkilidir. kişinin sosyal hayatını ciddi şekilde etkileyebilir. pek çok insan kararsızlıktan zaman zaman muzdarip olsa da, bu nadiren takıntı boyutundadır. aboulomaniadan muzdarip olan insanlar ise kararlarının kötü sonuçlanacağına dair nedenler bulur ve klasik bir kararda bile her durumu kritik bir şekilde analiz eder.

aboulomanianın nedenleri

aboulomanianın, gelişim yıllarında ebeveynlerin aşırı ilgisinin ve müdahaleci davranışlarının doğrudan bir sonucu olduğuna inanılır; çocuğu kendi ihtiyaçlarını karşılattıracak bir tür bağımlılığa teşvik eder. sadakat ödüllendirilir, ancak çocuğun bağımsızlığına yönelik yaptığı her girişim cezalandırılırsa aboulomania baş göstermeye başlar. bu bozukluğa sahip bireyler, genellikle duygularını ifade etmekte başarısız olup kararsızdırlar. aile içinde ve sosyal hayatta da yetersiz tanımlanmış ilişki rolleri gösterirler.

sosyal aşağılama, gelişimsel yıllarda aboulomania gelişiminde bir başka önemli faktördür. bu nedenle hastaların; görevleri yerine getirme, yeni sorumluluklar alma ve diğerlerinden bağımsız olarak çalışma yetenekleriyle ilgili şüpheleri vardır. bu da onların başkalarının yardımı olmadan yaşayamayacaklarına dair şüphelerini pekiştirir. bu nedenle, diğer insanları yaşamlarında bir tür bakıcı rolünü yerine getirmeye zorlayan çaresizlik duyguları sergilerler.


aboulomanianın belirtileri

-yalnız zaman geçirmekten kaçınma
-kişisel sorumluluktan ve kararlardan kaçınma
-eleştiriden kolayca incinme
-terk edilme korkusuna aşırı odaklanma
-ilişkilerde pasif olma
-ilişkiler bittiğinde çok üzgün veya çaresiz hissetme
-başkalarının desteği olmadan karar vermekte güçlük çekme
-başkalarıyla olan anlaşmazlıkları ifade etmekte sorun yaşama gibi.

aboulomania teşhisi

aboulomaniayı özel olarak teşhis etmek için laboratuvar testleri olmadığından; doktorlar tıbbi geçmiş incelemesi ve fiziksel muayene yaparak değerlendirmeye başlar. bununla birlikte, semptomların nedeni olarak fiziksel hastalıklar dışlanmalıdır. bu nedenle hastanın fizyolojik testleri yapılır. semptomların fiziksel bir nedeni yoksa, kişi ruhsal hastalığını teşhis ve tedavi ettirmek için özel olarak eğitilmiş bir psikiyatrist, psikolog veya sağlık uzmanına yönlendirilir. bu uzmanlar, aboulomaniayı değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış görüşme ve değerlendirme araçlarını kullanır.

aboulomania teşhisi yapılırken yaş ve kültürel faktörler dikkate alınmalıdır: bazı kültürel normlar, karşı cins veya otorite figürleriyle ilgili olarak itaatkar, kibar veya bağımlı bir duruş önerir. sadece fiziksel semptomlardan kaynaklanmıyorsa ve açıkça kültürel normların dışında ise teşhis edilmelidir.

değerlendirme araçları arasında minnesota çok yönlü kişilik görüşmesi, millon klinik çok eksenli envanteri, rorschach psikodiyagnostik testi ve tematik algı testi bulunmaktadır.

aboulomania tedavisi

insanlar genellikle gerçek bozukluk için tedavi aramazlar, bunun yerine günlük yaşamlarında bir sorun ortaya çıktığında tedavi ararlar. bu da bozuklukla ilgili kötü düşüncelerle veya istenmeyen davranışlarla sonuçlanır. sorun ile artık başa çıkamazlarsa, özellikle depresyon veya anksiyete gibi başka sorunların gelişmesine neden oluyorsa, tedavi aramaya başlarlar.

psikoterapi, aboulomania için ana tedavi yöntemidir. terapinin amacı, irade ve karar alma bozukluğu olan kişinin daha aktif ve bağımsız olmasına yardımcı olmak ve sağlıklı ilişkiler kurmasına rehberlik etmektir.

ilaçlar, aynı zamanda depresyon ve anksiyeteden muzdarip olan aboulomania hastalarını tedavi etmek için kullanılabilir. ancak insanların bu ilaçlara bağımlı hale gelmemesi ve onları kötüye kullanmaya başlamaması için hastalar dikkatle takip edilmelidir.

kaynaklar: en.wikipedia, medigoo, study.com websiteleri.