Hayatın Bir Anlamı Yoksa O Anlamı Sen Bul ve Tadını Çıkar Diyen Görüş: Optimistik Nihilizm

Optimistik nihilizm nedir? İyimser hiççilik olarak da adlandırabileceğimiz bu felsefi görüş, dizi ve filmlerden de anlayabileceğimiz üzere son dönemde oldukça popüler. İnceliyoruz.
Hayatın Bir Anlamı Yoksa O Anlamı Sen Bul ve Tadını Çıkar Diyen Görüş: Optimistik Nihilizm
Rick and Morty

Nedir?

optimistik nihilizm... niels bohr'un "hayatın anlamı hayatın anlamsız olduğunu söylemenin anlamsızlığıdır." sözüyle bahsettiği yaklaşım.

canlılık, hayatta kalmak, biyolojik yaşam, ekosistem anlamsızca var olmuş olsa dahi bunun anlamsızlığını vurgulamak, buna odaklanmak anlamsızdır. hayatınızın anlamı sizin ona yüklediğiniz anlamdır... bu şekilde yorumluyorum.

optimistik nihilizm, hayata bakış açımın temelini oluşturan bakış açısıdır

zeki bir insan düşündüğünde, doğru soruları sorduğunda ve derin sorguladığında ulaşacağı şey nihilizmdir. her şey anlamını ve önemini yitirecektir. hayatın anlamı gibi şeylere cevap bulunamayacaktır vs.

optimistik nihilizm ise bu anlam sorununu aşmaya ve gerçekçi bir bakış açısı oluşturmaya yardım ediyor... hayatın anlamı yaşamaktır, mücadele etmektir. kısa zaman sonra öleceğiz ve o yüzden daha iyi yaşayalım diyen akımdır optimistik nihilizm. hayatta sevdiğiniz şeylere anlam katan ve yaşama tutkuyla bağlayan şeydir. bir yandan iyimser bir yandan nihilistsinizdir. bence felsefe anlamında ki en başarılı sentezdir.

yaşanmış hayatlar, yaşamakta olan evren ve güya var olan manevi ruhumuz aslında nihilizme göre hiçlikten var olduğu için, bir hiçtir

hiç olması gözünüzü korkutmamalı, aksine hayatın bu hiçliğine olması gereken anlamı kendinizin yüklemesi gereklidir. optimistik nihilizmin savunduğu şey tam olarak budur.

aslına bakarsanız, albert camus'nün varoluşçuluğunun tam tersi olarak da görebiliriz bence. çünkü camus, bu hayatta yapılabilecek en mantıklı şeyin bu hayata son vermek olduğunu savunur. oysaki yaşanacak güzel şeylerden hayatın anlamsızlığından dolayı vazgeçmek acizliktir. anlamı kendi yüklemeli, anlamını kendi bulmalı insan... sonuçta biz insanoğluyuz. anlamı olmayan her şeye abartılı anlamlar yükleyip duygularımızı oluştururuz.

optimistic nihilism - kurzgesagt

oldukça iyi özetleyen bir videodur. nihilizm meraklılarına bu video ile fikir edinmelerini tavsiye ederim.


bu toplumda absürdizm ile optimistik nihilizmi sürekliliği sağlanmış halde benimsenmek zordur

sadece tahmin yapmıyorum çünkü optimistik nihilizmi benimsemeyi denedim. zihinsel olarak seviyelerini de ilerletmeye çalışıyordum ama ne yazık ki elimde patlayıverdi. seviye konusunu iskambil kağıtlarından kule yapmaya benzetirsek eğer bu kuleyi, bu toplumda ve içerisinde bulunduğunuz çevrede sağlam inşa etmek pek hayli zor. kırılganlığı fazla. optimistik nihilizm temelinin sağlam atılabilmesi için refah bir toplum/çevre gerekiyor. veya kişinin doğuştan gelen mutluluk hali on üzerinden en az 5-7 seviyelerinde olması gerekiyor. mesela "x" kişisinin doğuştan gelen mutluluk hali 7 fakat refah bir toplumda yaşamıyor. hastalıklı toplumun kişi üzerinde etkisi -1 veya -2 olsa, "x" kişisinin neşesi düşer 5'e. optimistik nihilizmi kısmen de olsa benimseyebilir. "y" kişisinin doğuştan gelen mutluluk hali 2-3 ise, refah bir toplumda yaşamıyorsa ve mutluluğu -1,-2,-3 puan geri çekilirse bu kişi optimistik nihilizmi benimseyemez. optimistik nihilizmin süreklilik sağlayabilmesi için toplumun, kişinin mutluluğu üzerinde puan arttırması lazım. mesela "f" kişisi bir iskandinavya ülkesinde 5 puan ile doğdu. toplumun refahı kattı +1, güven duygusu kattı +1, toplumdaki insan karakterleri kattı +1, ekonomik güç kattı +1. "f" kişisinin mutluluk puanı oldu 9. bu kişinin yüksek farkındalığı olsa bile neye inanacak bu birey? zaten huzurlu bir yaşamı var. ya absürdizm ya da optimistik nihilizm. veya tanrılara manrılara inanacak...

uzun lafın kısası, bu toplumda optimistik nihilizmi benimsemek zordur. evden dışarıya adımın attığın andan sonra eylemleri anlamlandırılamaz insanlarla karşılaşıyorsun. trafikte araba sürerken camdan çöp atan tipler, haksız olduğu yerde mekanda garsonla tartışan tipler, trafik serserileri, gecenin üçünde yüksek sesle müzik dinleyen şarlatanlar, takım elbiseli maymunlar, sabahın beşinde okunan ezan, çakallık yapan esnaflar, turist kazıklayan taksiciler vs. vs. uzar gider. zor yani zor. farkındalık, dinden bağımsız ahlaki değerler, detaycılık, hassaslık, adalet duygusu da varsa optimistik nihilizm elinizde patlayabilir bu toplumda. özetle optimistik nihilizm ile tanışıldı, gözlemlendi, idrak edildi, benimsenmeye çalışıldı, tükedildi ve işlevsizleşmeye başladı. şimdi ne yapıyoruz? işlevsizleşmeye başlayan her düşünceyi terk ediyoruz. böylelikle kişinin, hiçliği yeniden şekillendirme denemesi başarısız oldu.