Hayvanlar Olmasaydı İnsanlığın Hali Ne Olurdu?

Homo sapiens'in, yani kendimizin de bir hayvan olduğu gerçeğini gözardı edelim ve bugün hayvan deyip geçtiğimiz hiçbir canlının olmadığı bir Dünya hayal edelim. Ne olurdu?
Hayvanlar Olmasaydı İnsanlığın Hali Ne Olurdu?
iStock

hayvanların tarihi insanların tarihinden çok daha eskiye dayanmaktadır. insanlar olmasaydı dünyada herhangi olumsuz bir değişiklik olmayacaktı. peki ya hayvanlar olmasaydı?

bilindiği üzere bitkilerin tozlanmasına yardımcı olan canlılar, arılardır. arıların olmadığını varsayarsak, bitkilerde olmayacaktır. hayvanların olmadığı bir dünyada, bitkilerinde olmadığını varsayarsak, elimizdeki stoklarla en fazla 4,5 yıl yaşayabiliriz. diyelim ki tozlaşma ve döllenme sorununu çözdük. peki yine mutlu mesut yaşayabilir miydik. hayır.

kırmızı et ve beyaz et olmayacağı için, insanlar protein eksikliğine bağlı olarak, zayıflamaya ve çeşitli hastalıklara yakalanmaya başlayacaktır. insanlar günden güne güçsüzleşirdi. buna bağlı olarak, cılız ve oldukça güçsüz nesiller orataya çıkardı. protein ihtiyacı, meyve ve sebzelerden de kısmen karşılanabilir. fakat hayvansal gıdaların olmadığı ve bitkilerin çok zor döllendirildiği bir ortamda bir fasulye tanesi bile altın gibi değerli olacağı için, insanların çoğu protein eksikliği çekecektir. bu sorunu da ortadan kaldırdık diyelim, gene günümüzdeki gibi yaşayabilir miydik? hayır.

hayvanlar havadaki oksijeni kullanıp, karbondioksit salarlar. oluşan karbondioksit bitkiler tarafından tüketilir ve oksijen salınımı gerçekleştirilir. bu döngü devamlı sürer. hayvanların yok olması halinde, bu döngüde bozulmaya uğrar. bunun yanında azot ve su döngüsüde zarar görür. bu dengelerin değişmesi, insanlar ve bitkiler için ölümcül sonuçlar doğurur. bu sorununda üstesinden geldik diyelim, peki yine de mutlu mesut yaşayabilir miyiz? hayır.


gıda kaynaklarımızın yarısı olmayacağı için, dünyada tarih boyunca büyük bir beslenme sorunu olurdu. beslenme sorunuyla karşı karşıya kalan insanlık nüfusu günümüze nazaran oldukça düşük olurdu. bu sorunu da görmezden gelelim, peki yine de hayatımıza eksiksiz bir şekilde devam edebilir miydik? hayır.

günümüzde hayvansal ürünler, ilaç sanayinde de kullanılmaktadır. hayvanlar olmasaydı şu anda kullandığımız birçok ilaç üretilemeyecekti. peki yine de ilaç problemini çözdük diyelim, peki yine de sorunsuz bir şekilde yaşayabilir miyiz? hayır.

hayvan kalıntıların, petrolün oluşumunda büyük bir öneme sahip olduğu için, hayvanlar olmasaydı petrolün de büyük bir kısmı var olmayacaktı. petrol sorununu da aştığımızı varsayalım. peki yine de sıkıntısız bir yaşam sürebilir miydik? hayır.


hayvanlar olmasaydı, dokuma sanayiside büyük sekteye uğrardı. bugün evimizde kullandığımız ve üzerimize giydiğimiz dokuma ürünlerinin büyük bir kısmı hayvanlardan karşılanmaktadır. dokumada da tamamen bitkisel bir malzeme kullandık diyelim. peki yine de rahat bir şekilde yaşayabilir miydik? hayır.

hayvanlar olmasaydı, bugün kullandığımız birçok teknolojik araç olmayacaktı. teknolojinin gelişmesinde hayvanların rolü büyüktür. bugüne kadar icat edilen birçok araç ve gereç, hayvanların yapıları model alınarak icat edilmiştir. bunların olmadığı bir dünyada, alternatif teknolojik araçları icat ettik diyelim, peki yine de tüm eksiklerimizi tamamlamış olur muyduk? hayır.

tarih boyunca hayvanlar, bizim birçok işimize yardımcı olmuşlardır

hayvanlar olmasaydı tarihte yapılmış ticari ve mimari faaliyetlerin birçoğu sekteye uğrardı. tarihte hayvan gücünden yararlanamayan insanlık, bugünkü konumundan bir adım geride olurdu. bugün dünyada birçok önemli hayvanın, nesli tükenmek üzere, onların yaşamak için bize ihtiyacı yok fakat bizim yaşamak için onlara ihtiyacımız var.

kaynak