Hem Anestetik Hem de Uyuşturucu Olarak Kullanılan Ketamin ve Etkileri

İnsan ve hayvan ameliyatlarında anestetik olarak kullanılan, aynı zamanda insanların uyuşturucu olarak da kullandığı Ketamin ve etkilerine dair bilinmesi gerekenler.
Hem Anestetik Hem de Uyuşturucu Olarak Kullanılan Ketamin ve Etkileri


ketamin, abd'de uzun yıllar yapılan araştırmalarda geliştirilmiş bir ilaçtır

geliştirilmesindeki temel amaç, ameliyatlarda yüksek sıklıkla solunumd epresyonu ve yutak reflekslerinde azalmaya yol açan narkotik analjeziklere alternatif bir anestetik elde etmekti. zamanla bu ilacı vietnam'da kullandıklarında askerler kendine gelince "marslılar nerede" ya da "abi cennetin kapısından döndüm, ruhum altaaki yatan bedenime bakıyordu" gibi geyikler nedeniyle kullanımı görece daha az beyinsel fonksiyona sahip hayvanlara örneğin danalara uygun bir anestetik olarak kullanılmıştır.


ketaminin anestetik etkisi dissosiyatif olarak gözlenir

yani ketamin, beyin ve vücut arasındaki bağlantıyı bir müddet ortadan kaldırır. böylece kullanan kişi, ruhunun bedeninden ayrıldığını hisseder. aynı zamanda bunu yaparken beyin kökünden itibaren zaman mekan algısı ve diğer algı mekanizmalarına etki eden reseptörlere de bağlanıp ilginç bir seyahat yaptırır. 

ketaminin avantajı tatbikinde narkotik analjezikler anesteziler gibi solunum depresyonu tansiyon düşmesi, uygulamadan sonraki yan etkilerin şiddeti gibi olumsuz etkiler görülmemesidir. örneğin kullanan önce havalanıp kendi bedenine bakar, daha sonra ben bir japonya'ya gidip geleyim deyip psikedelik bir yolculuk yapabilir. 

ketaminin uyuşturucu etkisi

ketamin, zaman kavramını ortadan kaldırır. zihin işlevleri yavaşlarken fiziksel eylem hızlanmaktadır. beden ve ruhun birbirinden farklı bir olgunun içinde ancak birbirine bağlantılı şekilde hükmetmesi bulunulan boyutun algısını ortaya koymaktadır. fiziksel eylemlerde efektsel geçişler gözlemlenirken hissedilen duygu mantığın, zamanın ve bakış açısının ötesinde çalışmaya başlar. 

yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre intihar eğilimini azaltan bir kimyasaldır ketamin

1960'lı yıllarda anestezi için geliştirilen ketaminin antidepresan özelliği son on yıldır birçok bilimci tarafından araştırılıyordu. ketaminin hızlı şekilde etki eden antidepresan özellikleri o kadar belirgin ki abd'de birçok yerde hastalara belirli bir ücret karşılığında ilaç sağlayan 'ketamin klinikleri' ortaya çıktı. daha ziyade genel depresyon belirtilerine odaklanan önceki araştırmaların aksine columbia üniversitesi tıp merkezi tarafından yapılan yeni araştırma, ketaminin hızlı şekilde kendini gösteren antidepresan özelliğine ve bu özelliğin güçlü intihar eğilimi gösteren hastalar üzerindekini etkilerine odaklanıyor.

Tehlikeli Bir Uyuşturucu Madde Olan Kokain Vücuda Nasıl Etki Eder?