Hogwarts Büyücülük Okulu Nasıl Isıtılıyordu?

Harry Potter evreninin mabedi Hogwarts, nasıl ısıtılıyor?
Hogwarts Büyücülük Okulu Nasıl Isıtılıyordu?

romanlarda da, filmlerde de, hogwarts legacy'de de her türlü domestik işi wizarding world'de ev cinlerine yıktıkları görülür. hermione, muggle dünyasından gelen "bu bir sömürüdür" şeklindeki dışarıdan bakabilme yetisiyle başkalarını da bu konuda aydınlatmak ister hatta. büyücüler dünyasında bu o kadar kanıksanmıştır ki bunun ev cinlerini sömürmek olduğu düşünülmez bile.


romanlarda ve filmlerde gündelik hayatta ev cinlerinin etkisi yeteri kadar belirgin şekilde görülmüyor. oyunda, hogwarts binasının en ücra köşelerinde bile zamansız vakitlerde aylak aylak dolanırken sürekli toz alan, iş yapan, yerleri süpüren ev cinleriyle karşılaşıp duruyorsunuz. her saat, etrafta kimse yokken bile çalışmaya devam ediyorlar ve ayak altında bulunmamak için sizi gördüklerinde puf diye yok oluyorlar. 

yani hogwarts dünyasında gözünüze görünmeyen her emeğin altında ev cinlerinin parmağı var ve evet, hogwarts şömine ateşiyle ısınıyor. şömineler büyü ya da ev cini emeği ile yakılıp kontrol ediliyor ama çoğu da ev cini işi. istisnai olarak bazı hocaların kendi şömineleriyle kendi asalarıyla ilgilendiği görülmüş olabilir. geneli, ev cini.