Hristiyanlığı Kabul Eden İlk Roma İmparatoru I. Konstantin Kimdir?

MS 272-337 yılları arasında yaşamış olan 1. Konstantin (I. Constantinus), ilk hristiyan Roma imparatoru olarak tarihe geçti. Büyük Konstantin olarak da bilinen bu önemli tarihsel kişiliği inceliyoruz.
Hristiyanlığı Kabul Eden İlk Roma İmparatoru I. Konstantin Kimdir?

daha çok büyük konstantin olarak bilinen ilk bizans hükümdarıdır 1. konstantin. kendisinden sonra gelen hükümdarlara lakap olarak hep konstantin denmiştir. 

bizans imparatorluğu, 1453 yılında fatih sultan mehmet han tarafından yıkıldığı zaman hükümdar, 11. konstantin yani konstantin dragazes'ti. hatta kurtuluş savaşı sırasında yunanların kralı, kendisinin bizans imparatorluğu'nun devamı olduğunu gösterebilmek için 12. konstantin adını almıştır. 


büyük konstantin, istanbul'daki roma imparatorlarının birincisidir. ms 274 yılında sırbistan'ın niş şehrinde doğdu, 337'de öldü. galya'yı yani fransa'yı, ingiltere'yi, italya'yı, afrika'nın kuzeyini, yunanistan'ı, trakya'yı aldı. bayrağına haç resmi koydu. 

325'te iznik'te 319 papaz toplayıp, mevcut incilleri dörde indirdi. teslis (trinite) inancı bu dört incil'de yer aldı. bu dinde teslis bulunmadığını, allah'ın bir olduğunu söyleyen aryüs'ü afaroz ettirdi. barnabas incili'ni yasakladı. noel gecesini bayram ilan etti. 


sainte sophie (ayasofya) kilisesini ahşap olarak ilk defa 1. konstantin yaptırdı. daha sonra birkaç defa tamir gören kilise, fatih sultan mehmet han tarafından camiye çevrildi. 330'da bizans kasabasını genişletip konstantiniyye ismini verdi. bu şehir sonradan islambol, dersaadet ve istanbul isimleri ile anıldı. istanbul şehrini sur denilen büyük bir duvar ile çevirdi. kara tarafında yedi, deniz tarafında dokuz kapısı olan bu sur sonra gelen kayserler tarafından tamir edilmiştir.

1453'te İstanbul'u Vatanı Gibi Savunan Cenevizli Komutan: Giovanni Giustiniani

Roma İmparatorluğu'na Hristiyanlığı Getiren I. Konstantin Nasıl Hristiyan Oldu?