İngiliz Parlamentosunda Halkın Seçemediği Tek Organ: Lordlar Kamarası

Her ne kadar eski işlevselliğini yitirse de Lordlar Kamarası, Birleşik Krallık parlamentosunun en üst kademesi ve kadim bir tarihi var.
İngiliz Parlamentosunda Halkın Seçemediği Tek Organ: Lordlar Kamarası

üyelerinin seçimle gelmediği, demokratik temsil ilkesine dayanmayan bir meclistir lordlar kamarası. ingiliz parlamentosunun üst meclisidir. geleneksel olarak aristokrasinin temsilidir. 

günümüzde ise toplumsal hayatta, siyasette önemli görevler alarak sivrilmiş insanların emeklilik günlerinde gidecekleri yerdir. böyle kişilere kraliyet tarafından lord gibi aristokratik payeler verilerek bu meclise üye olmaları sağlanır. örneğin, başbakan siyasetten sonra kraliçe tarafından lordlar kamarası'nın üyesi yapılır ve birikimlerinden yararlanılmaya devam edilir.

işlevi; akıl ve birikimle avam kamarasının alabileceği sakıncalı kararlar ve yasaları tekrar düşünmesini sağlamaktır.

lordlar kamarası, ingiliz parlamentosunun tarihsel süreç içerisinde kendiliğinden lüzumsuz hale gelmiş olan üst kanadıdır. 

yaklaşık 1200 üyesi bulunana lordlar kamarası’nın üyeleri ruhani lordlar ve dünyevi lordlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. ruhani lordlar, york ve canterbury piskoposlarının oluşturduğu 26 kişiden meydana gelmektedir. dünyevi lordlar 3 ayrı kaynaktan bir araya gelmektedirler. 

dük, marki, kon, vikont, baron gibi ünvanlara sahip olan ve lordluğu soydan soya geçen sayıları 800 civarındaki kalıtsal lordlar; toplumda faydası görülmüş kişilere, sanatçılara ve sporculara verilmiş kalıtsal olmayan lord ünvanı sonucu bu makama gelmiş olan yaklaşık 600 kişi ve görevleri ömür boyu süren 16 kişiden oluşan hukukçu lordlar. 

lordlar kamarası 1911 ve 1949 yasalarının ardından yasama işlevlerini önemli ölçüde yitirmişlerdir. prosedür olarak avam kamarası’nda yapılan yasaları geri çevirme yetkileri bulunmasına rağmen bu yetkilerini kullanmamaktadırlar.

düşünün, daha osmanlı devleti resmen kurulmadan önce, orta çağ'da kurulmuş bir yapı lordlar kamarası. şövalyeler ve zengin kimseler oluşturuyordu bu kamarayı. günümüzde bu kamaranın bütün üyeleri lord ünvanını taşır.

bu aralar çokça gündeme gelen bu mahkemenin bir zamanlar cadı oldukları gerekçesiyle insanları idam ettirdiklerini, bizlerin şimdi karayip korsanları'nda gördüğümüz o efsanevî yaratıkların vaktiyle gerçek olduklarına inanıp yüzlerce korsanı sürgüne, o yaratıklarla mücadeleye gönderdiklerini düşünün. ingiltere'nin iyi kötü tarihini bir şekilde belki temsili bile olsa koruyor olması çok güzel bence.

14. yüzyıldan sonra ise lordlar kamarası ve avamlar kamarası olarak ikiye ayrılmışlardır. din adamlarının yanı sıra kral tarafından çağrılan soylular oluşturuyordu lordlar kamarasını. o zamanlar günümüzdeki gibi 1000 civarı üyesi yoktu tabii. harbi asil insanlardı üyeleri ve sayıları 50 civarı idi.

osmanlı imparatorluğu'nun buraya da etkisi oldu tabii. istanbul'un fethi ile birlikte avrupalılar o koca duvarların toplarla yıkılabileceğini görünce feodal sistem gittikçe zayıfladı ve soylular üzerindeki baskılar arttı. avam kamarası daha da güçlenmeye başladı.

sayıları 26 olan ruhani lordlar; işte bu adamlar harbi soyludur. bu kişilerin 12. yüzyılda yaşamış dedelerinin bile kim olduğu bilgisi mevcuttur ellerinde. çoğunun dedesi 15. yüzyılda gerçekleşen meşhur köylü ayaklanmasında öldürülmüştür muhtemelen ya da zar zor kurtulmuştur.

günümüzde pek bir işe yaramasa da bir zamanlar birleşik krallık'ın krallıktan sonraki en yetkili kurumu idi burası. hâlâ kibirlidirler. bunu 2007 yılında avam kamarası tarafından oy çokluğuyla kabul edilen ve lordlar kamarası üyelerinin seçimle belirlenmesine yönelik yasa tasarısını reddedip kraliyet tarafından atanma usulüne devam etmelerinden de anlayabilirsiniz.

Atiye Dizisi Üzerinden Kendini Aramak Üzerine Yola Çıkanlara Tavsiyeler

İngiltere Halkının Kraliyet Ailesine Duyduğu Saygının Sebebi Nedir?