İngilizceye Arapça Üzerinden Geçmiş Kelimeler

Geniş bir coğrafyada uzun bir dönem bilim ve ticaret dili olan Arapçadan İngilizceye geçen birçok kelime var. İşte onlardan bazıları.
İngilizceye Arapça Üzerinden Geçmiş Kelimeler

bütün diller diğer dillerden kelime alır ve verir. bilinen hiçbir dil bütün kelimelerini kendi üretmiş değildir. arapça uzun dönem geniş bir coğrafyada bilim ve ticaret dili olduğundan bu dilin etkileşimde olduğu birçok dile de kelime vermesini doğal karşılamak gerekir. 

ingilizce gibi, bugünkü dünyanın en etkin dilinde de arapçadan geçmiş bazı kelimeleri görmek mümkün. aşağıya bizim dilimize yakın gelebilecek on yedi adedini, arapça karşılıklarını, ingilizcede ilk görüldüğü tarihleri yazdım.

1. adobe: el-tub. kerpiç (1739)
2. admiral: emir ül bahr. deniz emiri (1200)
3. algorithm: algoritma. el harezmi’nin isminden (1690)
4. algebra: cebir. kırık parçaların birleşmesi (1550)
5. alcohol: alkol. kara toz ( 1540)
6. alkali: el-kul. kül (1300'lerin sonları)
7. arsenal: essanai. cephanelik (1500) arapça dar-es sanayi .üretim evi.
8. assasin: haşhaşin. haşhaşi. suikastçı. (1530)
9. candy: kandi. kristalize şeker ( 1200)
10.cotton: kutn. pamuk ( 1200)
11. gazelle: gazel. ceylan (1600)
12. hazard: el zar. risk, tehlike. arapça zar kelimesinden (1300)
13. dragoman: tercuman. çevirmen. (1300)
14. racket: rahat. raket arapça el ayası (1500)
15. sofa: suffa. geniş koltuk (1620)
16. syrup: şurup. içki (1300)
17. zenith: semt er ras. başucu noktası. (1300) arapça baş üstünden geçen yol