İnsan Doyumsuzluğunu Gözler Önüne Seren Teorem: Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

İnsan ihtiyaçlarını iki gruba ayıran bu çalışmayla insanın asla tatmin olmayan bir canlı olduğu açıkça gözlemlenebilir. Sözlük yazarı "theory of everything" açıklamış.
İnsan Doyumsuzluğunu Gözler Önüne Seren Teorem: Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
iStock.com

maslow'a göre ihtiyaçlar aşağıdan yukarıya doğru

1. fiziksel (nefes, şu, besin, cinsellik, uyku, boşaltım vs.)

2. güvenlik (kendisini, ailesini ve toplumu güven, emniyet içinde tehlikeden uzak görme, iş, mülkiyet güvenliği, sağlık vs.)

3. sosyal (arkadaşlık, kabul görme, bir yere ait olma, sevgi vs.)

4. değer verilme, saygınlık ( kendine ve başkalarına saygı, başarı, statü, prestij, itibar vs.)

5. kendini gerçekleştirme ihtiyacı (kişisel tatmin, kişisel başarı, kişinin potansiyelini açığa çıkarması, bir işi başarıyla tamamlama, problem çözme, adalet, evrensel ahlak, erdem, yaratıcılık vs.)

duruma göre bu ihtiyaçların %100'u karşılaması gerekmez. kişiyi tatmin ediyorsa örneğin %90, %50 hatta %10 bile olabilir. kişinin ihtiyacı karşılaması tamamen beklentisi ve tutumu ile ilgilidir. kendini gerçekleştirme ihtiyacının karşılanması için diğer alt basamaktaki ihtiyaçların yeterince karşılanmış olması gerekmektedir.

bu tabloya göre yaşamdaki en önemli duygu hangi basamakta iseniz bir üst basamaktaki duygular sizin en önemli duygularınız olacaktır. önceki basamaktaki elde ettiğiniz için ve onlar zaten cepte olacağı için en önemli duygularınız olmayacaktır. son basamakta iseniz sahip olmadığınız farklı duygular sizin için en önemli duygularınız olacaktır.


 bir de bu tablodan çıkan ilginç sonuç şu: 

en önemli ihtiyaç sevgi değil. önce fiziksel ihtiyaçlar sonra güvenlik daha sonra sevgi(sosyal) ihtiyacı geliyor. dolayısıyla en temel ihtiyaç sevgi değil. ondan daha önemlisi güven. ailede güven, çevrede güven, iş yerinde güven, eşine güven. tabi burda fiziksel ihtiyaçların yeterince karşılandığını varsaydık.

son olarak, bu piramit insanın doyumsuz olmasını güzel bir şekilde açıklıyor.