İnsanlığın, Bugünkü Halini Muhtemelen Geçmişte Yaşadığı Kitlesel Yok Oluşlara Borçlu Olması

Geçmişteki darboğazlar, insanlık için uzun vadede faydalı olmuş olabilir.
İnsanlığın, Bugünkü Halini Muhtemelen Geçmişte Yaşadığı Kitlesel Yok Oluşlara Borçlu Olması

bilim insanlarının çalışmaları sonucu tarihi kayıtlar bize diyor ki, hominidae yani insansı dediğimiz atalarımız yaklaşık 15 farklı türden oluşmaktadır. bakınız:


ve yine biliyoruz ki dünyada, bu günkü yaşantımıza gelene kadar beş kitlesel yok oluş olayı meydana geldi: ordovisyen yok oluşu (450 milyon yıl önce), devoniyen yok oluşu (380 milyon yıl önce), permiyen yok oluşu (250 milyon yıl önce), triyas yok oluşu (200 milyon yıl önce) ve kretase yok oluşu (65 milyon yıl önce).

işte bu yok oluşlar içinde birçok tür dünyadan silindi gitti. işte yukarıda da söylediğim gibi insansı türlerden de hepsi yok olup gitmiş ve günümüze kadar ulaşamamış. işte bu yüzden bilim adamları bulduğumuz afrika ve avrasya fosil kayıtlarında büyük bir boşluk olduğunu belirlemişler.

amerikalı, italyalı ve çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip bu boşluğun nasıl oluştuğu konusunda bir şeyler bulduklarını söylediler ve bulduklarını science dergisinde 31 ağustos'ta yayınladılar.

araştırmaya göre, fitcoal adı verdikleri yeni bir yöntem kullanarak, 3.154 kişiden aldıkları dna verilerinde günümüz insan genom dizilerini kullanarak demografik çıkarımları doğru bir şekilde belirlemeyi başardılar.

bu başarıyı biraz açacak olursak

antik nüfus büyüklüğünü belirlemeye yönelik olan bu yöntem, geçmişte yaşayan insan nüfusunda büyük bir kırılma yaşadıklarını ve bildiğimiz haliyle insanlığın şansını neredeyse yok eden ciddi bir darboğaza girdiklerini ortaya çıkardı. bu darboğazda ilk insan atalarının, yaklaşık 1.280 üreyen bireye kadar düştüklerini buldular ve bu olay bize, mevcut genetik çeşitlilikte yüzde 65,85'e varan bir kayıp yaşandığını gösteriyor.


yani erken ve orta pleistosen (buzul çağı) dönemi de dünya'nın geçiş dönemi olduğundan bu kırıcı iklim çalkantısının, o dönemde hayatta kalmak için çabalayan insan popülasyonlarına pek de iyi olmayan koşullar yaratmış olması ve bunun da nüfus sayılarını daha da azaltan kıtlık ve çatışmalarla sonuçlanmış olması muhtemel.

"peki bu bulgu bize nasıl bir bilgi veriyor?" diye bakarsak

insan evriminde yeni bir alan açtığını görebiliriz çünkü bu bireylerin yaşadığı yerler, yıkıcı iklim değişikliklerinin üstesinden nasıl geldikleri ve darboğaz sırasında doğal seçilimin evrimi hızlandırıp hızlandırmadığı gibi birçok soruyu akla getiriyor.

sonuç olarak bilim insanlarına göre; bu darboğaz, insan genomunun başka bir ilginç özelliğine katkıda bulunmuş gibi görünüyor: iki kromozomun birleşerek kromozom 2'yi oluşturması gibi...

yani insanlarda 23 çift kromozom vardır; büyük maymunlar da dahil olmak üzere bugün hayatta olan diğer tüm hominidlerde 24 tane kromozom mevcuttur. işte bu iklim koşullarında oluşan bu bozukluklar gen mutasyonunu tetikleyerek iki kromozomun birleşerek 2. kromozomun oluşumu sağlamış olabilir. bu da insanları farklı bir evrim yoluna girerek bir türleşme olayına sokmuş olabilir ve bu günkü konumumuza gelmesine olanak sağlamış olabilir.

saygılarımla....

kaynak: 1 / 2 / 3