İş Gücünü Artırmak İçin Komşu Koloniden Adam Çalan Beleşçi Hayvan: Köle Yapıcı Karınca

Biraz haysiyetsiz ancak orman kanunları düşünülünce mantıklı iş yapan bu beleşçileri tanıyalım.
İş Gücünü Artırmak İçin Komşu Koloniden Adam Çalan Beleşçi Hayvan: Köle Yapıcı Karınca

köle yapıcı karıncalar ufkunuzu açabilir

kendi kolonilerinin işçi gücünü artırmak için diğer karınca türlerinin yavrularını (larvaları) çalan asalak karıncalar. çatışmadan kaçınırlar ve larvaları çalmak için doğruca kuluçka odalarına giderler. köle, yeni yuvasında ortaya çıktıktan sonra, kendi kolonilerindeymiş gibi çalışır. kraliçenin hizmetkarı olur. kolonideki parazit işçi karıncalar yalnızca komşu kolonilerden işgücünü yenilemeye odaklanırlar.


yeni kolonisini evi zanneden karınca artık ömrünü o koloni için çalışmaya adar. her işi yaptığı gibi asimilasyonun son aşaması olarak diğer kolonileri yağmalamaya da gittikleri olur.

bu türün doğal tarihini tanımlamak için "köle" ve "köle yapıcı" terimlerinin kullanılmasıyla ilgili bazı tartışmalar var. karınca baskınlarının yaygın kurbanları olan "siyah karınca" için bu insani terminolojiyi kullanmak, rahatsızlığa ve olumsuzluğa neden olabilmektedir. insani bir özellik olarak; bazı köle karıncaların bu yeni düzene boyun eğmeyip gruplaşarak koloniye büyük zarar verdiği de görülmekteymiş.

kaynak