Japonya'da En Pis İşlerde Çalıştırılıp Ötekileştirilen Bir Sınıf: Burakumin

Japonya'da sayıları yaklaşık olarak 3 milyonu bulan Burakuminler, toplumun en alt tabakası olarak görünüyor.
Japonya'da En Pis İşlerde Çalıştırılıp Ötekileştirilen Bir Sınıf: Burakumin

burakumin, japonya'daki en geniş azınlık grup. 

aslında ırk özellikleri olarak diğer japonlardan hiçbir farkları olmasa da günümüzde bile büyük ayırımlar yapılmaktadır.yaklaşık 3 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan buraku-min denilen kitle heian devrindeki budist ve shinto tapınaklarının ortak çalışması ile zorla oluşturulmuştur. 

hayvan kesiminin yanı canlı öldürmenin yasak olduğu bu dinlere mensup japonların bir şekilde hayvanları kesip öldürmesi gerektiğinden burakulara bu işler verilmiştir. mezbaha işleri, dere kıyısı balıkçılığı, mezar bakıcılığı gibi normalde vatandaşların yapmak istemeyeceği işler burakulara yaptırılmıştır.

nara döneminde ise artık gittikçe fakirleşen japon çiftçilerine sizden daha kötüsü var diyerek sanki ayrı bir ırkmış gibi gösterilmiş ve burakularla evlenme, onlarla alışveriş gibi tüm ilişkiler kesilip izole edilmişlerdir.

gelelim günümüze, günümüzde hala burakularla evlenilmez, eğer kişinin buraku olduğu anlaşılırsa ki ise girerken veya evlenmeden önce verilen nüfus kütük belgesinde hala yazıyor kişi ise bile alınmıyor...

Bu içerik de ilginizi çekebilir