Kanalizasyona Bağlı Olmayan Çevre Dostu Kuru Kompost Tuvalet

Su kullanılmaması veya çok az su kullanılması sebebiyle oldukça çevreci olan kompost tuvaletler, ileride daha da yaygınlaşabilir.
Kanalizasyona Bağlı Olmayan Çevre Dostu Kuru Kompost Tuvalet

kompost tuvaletler, insan atıklarını sulu kanalizasyona atmak yerine parçalamak için aerobik ayrışmayı kullanır. çoğu hiç su kullanmaz; bu nedenle, bir şehir atık su sistemine veya fosseptik tankına bağlanmaları gerekmez.

bu tuvaletlere "kompostlama" denir çünkü bu, insan atıklarının parçalandığı süreçtir. mutfak artıklarını veya hayvan gübresini kompostlaştıran sistemler gibi, organik maddenin ayrışmasının nihai sonucu insan atıklarını humus benzeri bir maddeye dönüştürür. kuru ve çoğunlukla kokusuzdur ve gübre olarak kullanıldığında toprağı güçlendirebilir. (tabii yerel yasalar izin veriyorsa.)


peki bu kompost tuvalet sistemleri nasıl çalışır?

kompost tuvalet sisteminin kullanımı çoğunlukla sifonlu tuvalet ile aynıdır. çoğu, idrarın tuvalet sistemine doğru şekilde yönlendirilmesi için üzerine oturulacak şekilde tasarlanmıştır.

çoğu kompost tuvalet benzer şekilde çalışır. tuvalete idrar yapar veya dışkılarsınız, ardından atık malzemeyi parçalamak için uygun temel kimyasal karışımını eklemeye yardımcı olması için, karbonca zengin bir malzeme (yaygın olanı talaş) eklersiniz. bu parçalanmış atıl malzeme de toprağı güçlendirmek için kompost olarak kullanılabilir.

kompostlama atığının depolama kapasitesi, kompostlamanın gerçekleştiği hız ve atık malzeme miktarı; kompostlama tuvalet tasarımına, ortam hava sıcaklığına, kullanıcı sayısına ve ünitenin boyutuna bağlı olarak değişir. atıklarınızı tuvalete boşaltmayı ve talaş veya hindistan cevizi serpmeyi bitirdikten sonra farklılıklar başlar.


aktif bir sistemde organizmalar; kontrollü bir ısı, nem, karbon ve azot girdisi dengesine sahip bir kompostlama sisteminde en iyi şekilde işlev görür. kompostlama, en iyi 20 ila 45 °c arasında çalışan mezofilik organizmalara bağlıdır; bu nedenle sıcaklık önemli bir husustur. o yüzden de bazı ünitelerde ısıtma bileşenleri bulunur. ısıtıcısız kompost tuvaletlerin ortam sıcaklıklarından etkilenmesinin nedeni budur.

tropikal olmayan bölgelerde sıcaklık sıklıkla mezofilik organizmalar için ideal sıcaklıkların altına düşer ve bu nedenle kompostlama süreci önemli ölçüde yavaşlar hatta durur. sistem verimli bir şekilde çalıştığında insan atıklarında bulunan patojenleri öldürür ve bu sıcaklık sistemde kendiliğinden oluşur.


peki çevresel faydalar nelerdir?

kompost tuvaletlerinin önemli bir avantajı, sifonlu tuvaletlere kıyasla su kullanmamaları veya çok az kullanmalarıdır. susuzluğun endişe kaynağı olduğu ve kuraklığın yaygın olduğu yerlerde, bu büyük bir avantajdır, çünkü sifonlu tuvalet bir evde suyun birincil kullanıcısıdır ve su tüketiminin %30'unu oluşturur. 

sifonlu tuvaletler ayrıca, her ikisi de önemli çevresel etkilerinin yanı sıra inşaat ve bakım maliyetleri olan bir şehir kanalizasyon sistemine veya bir septik tanka bağlantı gerektirir.


bir kompost tuvalet ayrıca, tatlı su kaynaklarını kullanmak ve potansiyel olarak kirlilik yaratmak yerine kompost döngüsünün sonunda potansiyel olarak kullanılabilir bir materyal üretir.

kaynak: treehugger.com