Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamlarının Akıbeti Ne Oldu?

46 sene ile en uzun süreli Osmanlı hükümdarlıklardan birini yapan padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarının akıbeti.
Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamlarının Akıbeti Ne Oldu?
Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman)

piri mehmet paşa: yaşlılığı bahane edilip emekli edildi. zehirletilerek öldürüldüğü iddaları var.

pargalı ibrahim paşa: bir gece ansızın boğdurularak öldürüldü. 12 sene sadrazamlık yaptı ki sadrazamlık için baya uzun bir süre.

ayas mehmet paşa: sadrazam iken vebadan öldü. baya kadın düşkünü abaza bir adammış.

lütfi paşa: hanedana damat idi. kanuninin kız kardeşiyle tartışması sonrası azledildi. dimetiko'ya sürüldü. uzun bir süre emekli hayatı yaşadı sonra öldü.

hadım süleyman paşa: bir divan tartışması sonra azledildi. sonra sürgünde iken öldü.

rüstem paşa (birinci dönem): ilk sadrazamlığında azledildi.

kara ahmet paşa: rüstem paşa azledilmesiyle apar topar sadrazam oldu. 2 sene sonra sadrazam iken kanuni'nin emri ile boğduruldu.

rüstem paşa (ikinci dönem): tekrar sadrazam oldu. 9 sene daha sadrazamlık yaptı. sadrazam iken öldü. baya zengin bir adammış.

semiz ali paşa: sadrazam iken öldü.

sokullu mehmet paşa: kanuni'nin son sadrazamı idi. 14 yıl sadrazamlık yaptı. ıı. selim ardından iii. murat döneminde sadrazam iken öldürüldü. yaşı 70'i geçmişti.