Kara Deliklerin Aksine Maddeleri Dışarı İten Kozmik Nesne: Beyaz Delik

Kara deliklerin tam tersi şekilde çalıştığı düşünülen ancak varlığı henüz kara delikler gibi net olmayan beyaz delik (white hole) hakkında bilgiler.
Kara Deliklerin Aksine Maddeleri Dışarı İten Kozmik Nesne: Beyaz Delik

beyaz delik (white hole) yoğun bir şekilde parlak olan ve maddenin içine çekilmediği, aksine dışarı itildiği bir kozmik nesnedir. başka bir deyişle, bir kara deliğin tam tersidir. ancak kara deliklerin aksine, beyaz deliklerin var olup olmadığı veya nasıl oluşturulacağı konusunda bir fikir birliği yoktur.

einstein'ın yerçekimi teorisine göre tahmin edilirler ve çoğunlukla bir kara deliğin uzay ve zamanda bir tünele giriş noktası olarak hareket ettiği ve evrenin başka bir yerinde beyaz bir delikle sonlanması bağlamında bahsedilir. ancak bu, son derece tartışmalıdır çünkü einstein'ın teorisi kara deliklerin merkezinde sonsuz bir tekilliğin -diğer taraftaki beyaz delikten herhangi bir şeyin geçmesini önleyecek sonsuz bir yerçekimi- varlığını öngörür.

bununla birlikte, bazı teorisyenler, einstein'ın teorisi ile kuantum teorisinin bir kombinasyonunun beyaz delikler hakkında yeni bir düşünme biçimine işaret ettiğini düşünmektedir;

buna göre, beyaz delik bir kara deliğin "çıkış" noktası olmak yerine, bir kara deliğin oluşumunun ağır çekim bir tekrarıdır. süreç, eski bir büyük yıldızın kendi ağırlığı altında çökmesi ve bir kara delik oluşturmasıyla başlar:


ancak daha sonra kara deliğin yüzeyi etrafında meydana gelen kuantum etkileri çökmeyi durdurur ve bunun yerine yavaş yavaş karadeliği, orijinal yıldız maddelerini dışarı püskürten bir beyaz deliğe dönüştürmeye başlar. süreç akıl almaz derecede yavaş işler bu yüzden beyaz deliklerin gerçekten var olup olmadığını öğrenmek için çok uzun bir bekleyişe gerek vardır.

kaynak: science focus